http://www.youtube.com/watch?v=eWW1Y5JdekQ

bu gece herşeydeN vazgeçtiM
bu geceye karışırkeN keNdiMdeN geçtiM
dertleriMi karaNLığa eMaNet ettiM
gözyaşLarıMı gözLeriMe baNa hapsettiN
beNiM diğer yarıMsıN,artık yaLNızsıN
bu şehir sensiz düşMaN baNa
seN beNiM karaNLığımsıN...

seNdeN geçMek koLay değiL
zaMaNLar oldu
herşeydeN kaçsaMda hayat zor oLdu
seN giderken bu şehirde zaMaN doLdu
geceLer artık ziNdaN baNa
caNıM yaNar oLdu
beNiM diğer yarıMsıN,artık yaLNızsıN
bu şehir sensiz düşMaN baNa
seN beNiM karaNLığımsıN....