Resmi Gazete 1 Eylül 2004 Sayı 25570
Tebliğler
Dışişleri Bakanlığından:


ABD'ne Ait Destek Hamulesinin İthal/İhraç ve Ülke İçi Nakil ve Tevziine Dair Tebliğ

Amaç

Madde 1 -

Amerika Birleşik Devletleri Makamları tarafından Türkiye'ye ithal ve buradan ihraç olunacak askeri malzeme, teçhizat, ikmal maddeleri ve eşyalarının (bundan sonra "Destek Hamulesi" diye anılacaktır) giriş/çıkış ve ülke içi nakil işlemlerinin yürütülmesinde aşağıdaki usuller uygulanacaktır.
Kapsam

Madde 2 -

ABD destek hamulesinin giriş ve çıkış işlemlerinde Türk mevzuatına ve 6375 sayılı Kanunla tasdik olunan 19 Haziran 1951 tarihli "Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşme"ye (NATO-SOFA) uyulacaktır.
Genel Hususlar

Madde 3 -

ABD gemi ve uçakları ile Türkiye'ye getirilecek ve buradan götürülecek destek hamulesinin giriş ve çıkışı aşağıdaki deniz ve hava limanlarından yapılacaktır.
a) Deniz Limanları:

1) İstanbul

2) İzmir

3) İskenderun

4) Yumurtalık

5) Antalya

6) Aksaz/Karaağaç

7) Ağalar (sadece mühimmat için)

b) Hava Limanları:

1) Esenboğa (Ankara)

2) Atatürk (İstanbul)

3) Çiğli (İzmir)

4) İncirlik (Adana)

5) Antalya

6) Aksaz/Dalaman (Muğla)

c) Antalya ve Aksaz/Dalaman havaalanlarını, ABD Deniz Kuvvetlerine mensup gemilerin Antalya ve Aksaz /Karaağaç Limanlarını ziyaretleri ile irtibatlı olarak, sadece bu gemilerin destek uçaklarınca kullanılmasına izin verilebilir.


BENİM YORUMUM..

Bazıları halen Amerikan Düşmanız diyorya işde orasını anlamak gerçekten akla ziyan bir konu..
Hani Amerika Taa bilmem kaç bin km den gelip Irağı işgal etmişti hani Irak işgalindeki yapılanlar kınanmıştı sen ülke olarak her limanını açarsan elin oğlu 10 bin kim değil taa dünyanın Diğer uçundan gelir yan komşun Irağa girer ama sen oraya Askeri müdahale yapacağın zaman ondan izin istersin