Azınlık vakıflarına mal iadesi

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen Vakıflar Kanunu Tasarısı bir hayli tartışma yaratacak. 1936'dan Yargıtay'ın azınlık vakıflarının mal edinmesini yasakladığı 1974 yılına kadar edinilen malların vakıflara iadesi yapılacak.
Bütün bu malların kayıt listesi devletin elinde bulunuyor. Yasa çıktığı taktirde şu anda başka kurumlarca kullanılan bu mallar azınlık vakıflarına geri verilecek.

Tasarıya karşı çıkan CHP'liler, Lozan'daki çekincelerin de maddeye eklenmesini istedi ancak bu öneri kabul edilmedi. Tasarıya Mehmet Ali Şahin, bir önerge vererek mütekabiliyet esasını getirdi. Şahin'in tasarının 2. maddesine fıkra eklenmesine ilişkin önerisiyle kanuna, "Kanunun uygulanmasında mütekabiliyet ilkesi saklıdır" ifadesi eklendi.

Eleştirileri yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, arazi ve malların asıl sahiplerine geri verileceğini söyleyerek, "Hak ve adalet bunu gerektirir. Türkiye Cumhuriyeti bununla zarar görmez. Aksine itibar kazanır. Bununla ülke bölünmez" dedi. Şahin, Türkiye'nin aleyhine çalışacak vakıflara karşı bu ülkenin "istihbaratı, mahkemesi, polisi" olduğunu belirterek, "Tedbirini alırsın" dedi.

SINIRSIZ MAL EDİNME HAKKI

Görüşmelerde CHP'li Feridun Ayvazoğlu, Lozan Antlaşması'nda bulunan mütekabiliyet esasının bu yasayla kaldırıldığını ve cemaatlere sınırsız mal edinme hakkı getirildiğini iddia etti. CHP Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç da tasarının pek çok yönden anayasaya aykırı olduğunu savunarak, tasarıyla sosyal hukuk devletinin rafa kaldırıldığını, vakıflara devredildiğini ileri sürdü.


Sizce bu kanunla Bizans mı hortlatılıyor?