Böyle bir tartışma programının olması güzel bir şey hangi görüşte olursa olsun düşünce özgürlüğünün önüne geçilmemelidir,engellenmemelidir.Belli bir kısma göre ters bir şey varsa o karşı görüşten olan kişiyi ikna ederek kendi safına çekmelisin.Hakaret,aşağılama vs. gibi şeyler olmadığı sürece her şeyi başlı başına tartışabilmeli insanlar mdeya aracılığıyla..