TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında İnsan Hakkı İhlallerini İnceleme Alt Komisyonu, TEPAV’dan terör uzmanı Nihat Ali Özcan’ı dinledi. Komisyona 2001’den 26 Eylül 2011’e kadar çeşitli nedenlerle ölen bin 362 PKK’lıya ilişkin istatistiki bilgi sunan Özcan, örgüte en fazla katılımın Diyarbakır, Mardin, Van, Hakkâri ile yoğun göçe sahne olan İstanbul’dan gerçekleştiğini, örgütün İstanbul’u “Dağa Asker Alma Dairesi” gibi kullandığını söyledi. Özcan, örgüttekilerin yüzde 88’inin erkek, yüzde 12’sinin kadın olduğunu, katılımın 9 yaşa kadar düştüğünü belirtti.

Özcan’ın komisyona sunduğu kapsamlı PKK araştırmasındaki çarpıcı bilgiler şöyle:

* Örgütün dağ kadrosuna katılma 1996’ya kadar her yıl artarak sürüyor. 1995’te bu sayı 30 bin civarına ulaşıyor. 2000’li yıllarda bu sayı 6 bin 500 civarına düşüyor.

9 yaşında çocuk bile var

- 1990’lı yıllarda dağda 19 bin civarında PKK’lı bulunurken bu sayı bugün 6 bin, 6 bin 500 civarında.

- Dağdaki PKK’lıların yüzde 88’i erkek, yüzde 12’si kadınlardan oluşuyor.

- Örgüte en genç katılım yaşı 9, en yaşlı katılım yaşı 42. En genç ölen 14, en yaşlı ölen 48. En fazla örgütte bulunma süresi 28 yıl. PKK’lıların örgütte ortalama ömrü 6-7 yıl.

- Dağdaki PKK’lıların yüzde 43.68’i 18 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor. Yüzde 33.4’ü 16-18 yaş arasında, yüzde 9.25’i 15 yaşın altında. 19 yaş ve üstünün oranı ise yüzde 57.3. PKK’lıların ortalama yaşı 19.4, erkeklerin ortalaması 19.6, kadınların ortalaması 17.7.

En fazla Diyarbakır’dan gidiyor

- Doğdukları ülkeye göre dağılımına bakıldığında PKK’lıların yüzde 73.3’ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yüzde 12.4’ü Suriyeli, yüzde 9.8’i İranlı, yüzde 3.7’si Iraklı, yüzde 0.37’si Avrupa, yüzde 0.22’si ise Avrupa ülkelerinin de içinde yer aldığı diğer ülke vatandaşı.

- PKK’lıların doğum yerlerinin tespitinde Diyarbakır ilk sırada yer alıyor. Bu ili Mardin, Van ve Hakkâri izliyor.

- Örgüte “Avrupa”dan yüksek katılım dikkati çekiyor. Türkiye’den katılanların oranı yüzde 57.1 olarak belirlenirken Suriye’den katılanların oranı yüzde 12.2, Irak’tan katılanların oranı yüzde 12.7, Avrupa’dan katılanların oranı yüzde 8.9, İran’dan katılanların oranı yüzde 7.7, diğer ülkelerden ise yüzde 1.2.

- İllere göre, örgüte katılım oranlarına bakıldığında; ilk sırada yine yüzde 17.6 ile Diyarbakır yer alıyor. Bunu yüzde 15.7 ile İstanbul, yüzde 10.8 ile Mardin ve yüzde 9.8 ile Van izliyor.

- Örgüte Öcalan’ın yakalandığı 1999 ve 2001’de yoğun katılım olduğu görülüyor.

6-7 yıl yaşıyorlar

- Dağdaki PKK’lıların yüzde 79.4’ü Türkiye sınırları içinde, yüzde 17.6’sı Irak’ta, yüzde 2.6’sı İran’da, yüzde 0.3’ü Suriye’de öldü. PKK’lıların ölüm yılı açısından bakıldığında ise en fazla ölüm 2007 ve 2008’de yaşandı. PKK’lıların en fazla öldüğü mevsim ise yaz. Yüzde 35’i yaz, yüzde 29.2 ilkbahar, yüzde 24.1 sonbahar, yüzde 11.6’sı ise kışın ölüyor.

- PKK’lıların örgütte bulunma ve hayatta kalma süreleri 6-7 yıl. Ortalama ölüm yaşı 26-27, ortalama hayatta kalma yaşı ise 26.4. Kadınların örgütte kalma yaşı erkeklerden fazla. Kadınlar ortalama yüzde 8.3 yıl örgütte kalırken, erkeklerin kalma oranı yüzde 6.7.

- Şu anda PKK’nın elinde tuttuğu militan sayısı 6 bin-6 bin 500. PKK’nın her yıl örgüte 150 kişiyi kazandırması gerekiyor. Siz 150 kişinin dağa gitmemesi için nasıl bir yöntem izlersiniz?

- Örgüt militanları en çok Şırnak ve Tunceli’de hayatlarını kaybediyor. En çok ölüm 2007’de. (09.02.2012- Milliyet)