Bugün size yorum yapmaksızın sevgili İlhan Kesici’nin devlet bilgileri ile aktardığı rakamları sunarak ekonomide bulunulan dehşet tablosunu dikkatinize sunmak istiyorum.
Devletin resmi rakamları ekonomideki dehşet tablosunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Göstergeler ülke ekonomisinin çöküşünü yorum yapmaya gerek duymadan gözler önüne seriyor. İşte çarpıcı rakamlardan bazıları:
BÜYÜME ORANI:
2004: Yüzde 9.9 2005: Yüzde 7.6
2006: Yüzde 6 2007: Yüzde:4.2
(Görüldüğü gibi büyümede müthiş bir gerileme var... Dahası ortalama oranda da 1995-99 yılları arasındaki büyümenin gerisindedir.)

İÇ BORÇ:
2002’nin sonunda 149 katrilyon.
2007’nin sonunda 268 katrilyon.

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMASI:
2002 yılının sonunda 44 milyar dolar.
2007 yılının sonunda 139 miliyar dolar

TOPLAM BORÇ:
2002 yılının sonunda 218 milyar dolar.
2007’nin sonunda 436 milyar dolar
(30 milyar dolarlık özelleştirme geliri buna dahil değildir)

HANE HALKI BORCU: (Kredi kartı, taksitli satış. vs.)
2002 yılının sonunda 4 milyar dolar.
2007 yılının sonunda 74 milyar dolar.

FAİZ ÖDEMELERİ:
1975’den 1999’da ödenen faiz toplamı: 127 milyar dolar.
1999’la 2003 arası ödenen faiz toplamı(Bu döneme deprem ve ekonomik kriz olmuştu)128 milyar dolar.
2003’ün başı ile 2007’nin sonu itibarıyla ödenen faiz toplamı: 184 milyar dolar.
(184 milyar dolar demek 60 adet Atatürk Barajı demek.)

FAİZ YA DA BORÇLANMA ORANLARI (Yıllık)
Japonya yüzde 1’in altında borçlanıyor.
Yunanistan 4.78 ile borçlanıyor.
Mısır yüzde 7.13 ile borçlanıyor.
Pakistan yüzde 9.73 ile borçlanıyor.
Türkiye yüzde 17.21 ile borçlanıyor.
Türkiye Mısır ve Pakistan gibi ülkelerin tamı tamına iki misline borçlanıyor.

KUR RAPORU:
Türkiye Merkez Bankasına göre (internette var) TL yüzde 58 değerli.
Ünlü Goldman Sachs’a göre TL yüzde 74 değerli.
Pi Economics’e göre TL çok yakında göçecek.

REKORLAR (Yıllık)
Cari açık: 39 milyar dolar.
Faiz: 46 milyar dolar.
Dış Ticaret açığının GSMH’ya oranı: Yüzde 12.5
Milli Gelir: 300 bin küsur dolar. (İddia edildiği gibi 500 bin küsur dolar değil)

SONUÇ:
IMF’nin son raporu: (Bir ay önceki )
Türkiye ekonomik kırılganlığa (krize) en yakın ülkedir.
Evet yanlış okumadınız bunu İlhan Kesici ya da ben söylemiyorum IMF söylüyor.
Bu tabloyu AKP’ye yüzde 47 oy veren necip milletimize armağan ediyorum...