MERKÜR

Merkür Mitolojide Zeus ile Atlasın çocuğu Hermes olarak geçer. Hermes, Tanrıların habercisi anlamına gelir.

Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür, Güneşten sadece 28 derece uzaklıktadır. Genelde Güneşin bulunduğu burçta veya bir önceki ya da bir sonraki burçta bulunur. Güneşten fazla uzaklaşamaz. Bu nedenle Güneş’e kare veya karşıt açı yapamaz. Bu durum evrendeki uyum ve ahenk ilkelerinin ne kadar tartışılmaz ve ne kadar mükemmel olduğunu gösterir. Çünkü Merkür’ün Güneş ile sert açıları olsaydı insanların birçoğunda ciddi zihinsel sorunlar ve dengesizlikler görülecekti. Bize göre çok küçük bir ayrıntı gibi görünen bu 28 derecelik sınır, insanoğlunun zihinsel sağlığı açısından çok önemli bir gösterge.

Astrolojide İkizler ve Başak burcunu yöneten Merkür, diğer gezegenlere göre çok hızlı hareket eder ve aklı sembolize eder.
Zihinsel faaliyetleri simgeleyen Merkür, sorunları nasıl çözeceğinizi, mantık yürütme biçiminizi, düşünce sisteminizi, kendinizi ve diğer insanları ve objeleri nasıl değerlendireceğinizi ve nasıl ifade edeceğinizi işaret eder.

Telekominikasyon, her türlü iletişim ve haberleşmeleri yöneten Merkür’ün doğum haritasındaki konumu, yani hangi burçta ve ne çeşit açılar aldığına bağlı olarak kişinin zihinsel yeteneklerini gösterir.

Gezegenler ve Güneş arasında bilgi alışverişini en hızlı şekilde yapar. Madenler aleminde civa ile bütünleşen Merkür, tıpkı civa gibi hareketli ve bulunduğu kabın şeklini alan ve iletişimde bulunduğu gezegenleri etkilemekten daha çok etkilenen bir özelliğe sahiptir.

Astrolojik açıdan Merkür, gençleri sembolize eder. Kısa yolculuklar ve yakın çevre de Merkür’ün sorumluluğundadır.

Merkür sağlık astrolojisinde solunum ve sinir sistemini yönetir. Aldığı tüm sinyalleri nöronlar vasıtası ile diğer organlara iletmekle yükümlüdür. Bu nedenle her çeşit hastalığın temelinde Merkür’ün payı olduğunu düşünebiliriz.
Sert etkiler almış bir Merkür kişide zihinsel gerilimi işaret eder. Birbirini takip eden düşünceler yüzünden uyku sorunları ortaya çıkabilir. Bu tip durumlarda açık hava ve bol oksijenli ortamlara ihtiyaç vardır.
Merkür’ün zayıf olduğu bir konumdayken doğanlar da ise nörolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Düşüncelerin ortaya konulması zor olacağı için buna bağlı olarak algılama bozuklukları da görülebilir.

Merkür ün yönettiği İkizler burcunun hassas organı akciğerlerdir. İkizler; sinir sistemi, solunum sistemi, tiroid bezi, tansiyon, omuzlar, eller, parmaklar, kaburgalar
Zihinsel gerilime bağlı olarak dikkat dağınıklığı, maymun iştahlılık ve tikler ortaya çıkabilir.

Merkür ayrıca Başak burcunu da yönetir. Başak burcu; temizlik ve titizlik kavramları ile birleşir ve bağırsaklar en hassas organlardır.
Bağırsaklar hassastır ve batın bölgesinde ağrılar, spazmlar ortaya çıkar
Merkür’ün başak burcundaki görünümü; titizlik, takıntılar, kuruntular, saplantılı davranışlar, hastalık hastası, huysuzluk ve memnuniyetsizlik benzeri durumlar ortaya çıkarır

Hızlı hareket eden Merkür, bir burçta 15 gün kalır. Tüm Zodyak kuşağını devretmesi 88 gün alır. Merkür yılda iki ya da üç kez geri gider. Merkür’ün geri gittiği dönemlerde zihinsel faaliyeler de derinleşir. Bu sırada düşüncelerin ifade edilmesi zorlaşır ve buna bağlı olarak sorunlar ortaya çıkabilir. Bilgilerinizi analiz etmeniz zor olabilir ve belirli bir konuya takılı kalabilirsiniz. Karmaşa ve unutkanlıklar başlar. Dinleme, konuşma, öğrenme, araştırma, pazarlık, görüşme, satma- satın alma, resmi kontrat, anlaşma ve iletişimle ilgili her türlü konuda yeni girişimlerde bulunmak pek uygun değildir. Eski başlamış işlerinizi bitirmeye çalışmak veya önceden kalmış ve yarım bırakılmış işlerin gündeme gelmesi mümkündür. Yazma ve araştırma için Merkür’ün geri gitme dönemi en ideal zamandır.

URANÜS

Uranüs ,Astrolojide Kova Burcunun yöneticisidir.

Merkür'ün çok daha etkili ve büyümüş hali şeklinde tanımlayabileceğimiz Uranüs, aklın en üst biçimi dehayı sembolize eder. İlişkiler, özgürlük, yaratıcılık, yenilikler, güçlü arzular, orijinallik, eksantriklik, isyankarlık, sınırlar ve tabulardan nefret etmek, her konuya ilgi duymak ve kolay öğrenmek gibi anahtar kelimelerle Uranüs'ü kısaca tanımlayabiliriz.
Uranüs'ün keşfedildiği dönem çok ilginçtir. İnsanların yeni arayışlar içinde bulundukları, sömürgelerin sona erdiği, özgürlüğün ilan edildiği bu devre içinde, 1781 yılında Herschel tarafından keşfedilir. Uranüs devrim,sorgulama ve değişimi sembolize eder.Bu sorgulamalar ve değişimler kitlesel olabildiği gibi kişilerin astrolojik haritalarındaki özgürleşme ve farklılaşma alanlarını da ifade eder.

Uranüs'ün horoskoptaki doğal evi 11. Evdir. 11.ev arkadaşları,doğal grupları,entellektüel zevkleri ve yaşamdaki amaçları verir. Bir horoskopta Uranüs'ün yeri ve açıları kişinin yaratıcılığını hangi konularda açığa çıkaracağını, değişim alanlarını ve değişim ihtiyacının açığa çıkacağı ortamları belirler. Ayrıca kişinin kendisinde değişim isteğini uyandıracak kişi ve/ya grupları ve onlarla ilişkini de ifade eder.

Uranüs sürprizler ve beklenmedik olaylar gezegenidir. Geleceği, yeni teknolojiyi, internet ve sanal ortamı temsil eder. Yenilikçi, önceden bilinmeyen, sürpriz dolu, deneyci ve geleceğe dönük şeylerin gezegenidir. Elektrikle bağlantısı olan bu gezegen,vücutta da sinir sistemi (nöronlar) ile bağlantılıdır. Merkür’ün büyümüş hali olması sinirsel hastalıklarla ilişkisini de açıklar. Ayrıca kan dolaşımını, kanı, beyni yönetir.

Astrolojik haritasında güçlü Uranüs etkisi olan kişilerin, sağlıklarını korumak için yaşamlarında özgürlüklerini kısıtlayan ve sınırlama getiren koşullarla ilgili anlayışlarını geliştirmeleri ve ihtiyaçları olan değişimleri yapabilmeleri gerekir. Kan dolaşımı ile bağlantısından dolayı, dolaşım sistemi rahatsızlıkları ve pıhtılaşma problemleri görülebilir.Açık havada olmak, sağlıklı beslenmek ve fiziksel aktivite bu kişiler için önemlidir.

Kişilerin haritalarında Uranüs’ün bulunduğu burç ,ev ve açılar önemlidir. Bu gezegen her burçta yedi sene kalır ve turunu 84 yılda tamamlar. Uranüs transitlerinde kişilerin haritalarında gezegenin bulunduğu evle ilgili konular gündeme gelir ve değişim süreci başlar.

VENÜS

Astrolojide Venüs, duyguyu sembolize eder. Sanat, güzellik, aşk, ilişkiler ve finans konularını yöneten Venüs, duygulardan kaynaklanabilecek sağlık sorunlarını işaret eder.

Doğum haritanızda zayıf konumda bulunan veya sert etkilere maruz kalan bir Venüs, duyguları gösterememek veya anlaşılmamanın verdiği sıkıntılar olabileceğini ve buna bağlı sağlık sorunlarıyla karşılaşılacağını belirtir.

Boğa ve Terazi burçlarının yönetici gezegeni olan Venüs, kılcal damarlar, tiroit hormonları ve alyuvarlarla bağlantılıdır.
Doğum haritanızda Venüs sert etkileşimler alıyorsa hipoglisemi, diyabet söz konusu olurken, zayıf konumda bulunuyorsa; kan akışında bir problem ve kan damarları duvarlarındaki bir zayıflıktan bahsedebiliriz.
Kişisel yıldız haritanızda Venüs’ün bulunduğu konum ve aldığı açıları tüm bu sorulara cevap verir.

Hastalıkların kökeninde psikolojik ve duygusal karmaşa meydana geldiği zaman, moral açıdan zayıf dönemlerde sağlık sorunlarının çıktığı biliniyor. Özellikle üzüntülü ve depresif dönemlerde kolay hasta olunur. Venüs duyguları yönettiği için Venüs’ün sert etkiler aldığı dönemler ve Venüs’ün geri gittiği transit olarak tanımlanan geçişleri sırasında sağlık sorunları açığa çıkar.

Venüs bir burçta iki ya da üç hafta kalır. Hızlı hareket ettiği için insan üzerinde değiştirici, görünür etkiler meydana getirmez. Buna karşılık durduğu ve geri gittiği dönemlerde Venüs’le bağlantılı sağlık problemleri ortaya çıkabilir.

SATÜRN

Eski çağlarda Satürn, dünyaya en uzak ve en sonuncu gezegen olarak bilinirdi. 18.yüzyılda Uranüs keşfedildikten sonra bu değişmiş. Fakat manevi anlamda Satürn hala uzak, mesafeli ve soğuk olarak düşünülür. Keşfedildiği yıllarda dünya üzerinde açlık, kıtlık ve savaşlar hüküm sürüyordu. Hayatta kalabilmek ve açlıkla baş edebilmek için yapılan kısıtlamalar, getirilen disiplin ve tahammüller hep bu gezegene mal edilmiş. Ve sonuçta adı ‘büyük kötü ya da büyük öğretmen’e çıkmış. Ama bence başında ki halkalarla Güneş sisteminin en güzel gezegenlerinden biridir.

Astrolojide, Oğlak ve Kova burçlarını temsil eder. Satürn, yaşamda öğrenmek zorunda olduğumuz ne varsa bize yaptıran, yapabilmemiz için kararlı bir şekilde dayatan ve bunun için yıllarca bekleyebilen bir gezegendir. Çünkü o zamanı da yönetir. Ayrıca geleneksel ve tutucu davranarak kendini geçmişten kopmadan geleceğe hazırlar. Horoskop’ta doğal evleri 10 ve 11.evlerdir. 10. ev sosyal mevki, meslek ve ün verirken,11. ev, arkadaşlar, gruplar, entelektüel zevkler ve yaşamda ki amaçları verir. Bir horoskop’ta Satürn’ün yeri ve açıları, kişilerin enerjilerini nereye odaklayacakları ve sorumluluklarını nasıl kullanacakları hakkında bilgi verir.

Satürn, astroloji’de vücudun iskelet sistemini, kemikleri, saçları, dişleri, deri ve eklemleri yönetir. Oğlaklar ilerleyen yaşlarında eklem rahatsızlıkları yaşarlar. Sahip oldukları bilgiyi, bir öğretmen edasıyla bulundukları yerde aktardıkları için hareket etmeyi sevmezler. Kemikleri çok hassas olan oğlak insanları spora özel bir zaman ayırmaları gerekir. Aksi takdirde eklem tembellikleri ve kemik sorunları ortaya çıkar. Çeşitli romatizma sorunları vardır. Kendi üstlerinde baskı kurdukları ve inatçı oldukları için zaman zaman strese bağlı hastalıklar yaşarlar. Bu stres bazen ciltte kaşıntı veya saçlarda dökülme olarak ortaya çıkar.

JÜPİTER

Jüpiter gezegeni Güneş sistemimizdeki en büyük gezegendir. Bu gezegen astrolojide Yay ve Balık burçlarını yönetir. Başlıca prensibi kendinden daha büyük daha üstün bir şeyle yani evrensel olanla bağlantı kurmaktır. Bu yüzden, yaşama, kendine ve yüksek bir gücün varlığına inanmak ve güvenmek zorundadır. Bunu başarabilmek için de sürekli kendini geliştirmeli, ruhsal, zihinsel ve fiziksel olarak büyümeli ve yeni kültürler, yeni felsefeler tanımalıdır.

Bir horoskopta Jüpiter’ in bulunduğu alan hakkında yorum yaparken, kişinin kendine ve hayata karşı inanç ve güven duygusunu nasıl ve hangi alanlarda geliştireceği, neleri büyütme potansiyeline sahip olduğu, büyürken ve geliştirirken nasıl bir canlılığa sahip olduğu, hayatta neleri garantiye alabileceği, nerelerde şanslı olduğu gibi sorulara cevap bulabiliriz. Horoskoplarındaki Jüpiter tesirini iyi kullananlar en büyük, en başarılı, en şanslı denebilecek ne varsa bunları elde edebilirler. Ancak Jüpiter’ in sert etkileri yararları büyüttüğü gibi zararları da büyütür. Olumlu açılarda inanç, iyimserlik, neşe, yüce gönüllülük, ilerleme isteği gibi olumlu özellikleri büyütürken, kötü açılarda aşırı güven ve iyimserlik, tembellik, sorumsuzluk, gerçekçi olmayan beklentiler, boyunu aşan işlere kalkışmak, gereksiz risk almak, fanatizm, gösteriş, büyüklük taslamak, inkar etmek gibi olumsuzlukları da büyütebilir. Bu durum bedensel sağlık ve psikolojik yapı için de geçerlidir. Yani Jüpiter olumlu etkilerinde, vücudumuzun Jüpiter’le ilgili bölümlerine, fiziksel ve psikolojik anlamda sağlık, güç, enerji verirken, olumsuz etkilerinde bu bölgelerde meydana gelebilecek rahatsızlıkları büyütür.

Jüpiter’ in sağlıkla ilgili olarak vücudumuzda işaret ettiği alanlar: Karaciğer, safra kesesi, dalak, yağ metabolizması, pankreas, ensülin, kalçalar, uyluklar, siyatik sinirleridir. Beden içinde en çok karaciğer hastalıkları , kan hastalıkları,aşırı kilo problemleri, yüksek tansiyon, şeker, alerji gibi rahatsızlıklara neden olur. Yine doğum anında alınan sert etkilere bağlı olarak kalça çıkığı , ileri yaşlarda siyatik problemleri görülebilir. Psikolojik olarak Jüpiter’le ilişkilendirilen rahatsızlık ise Şizofrenidir. Bunların dışında sert etkileşim içinde olduğu gezegenin karakterine göre başka rahatsızlıklara da sebebiyet verebilir.