KOÇ BURCUNDA

Çevresindekilere bağımsız olmayı, hakkını savunabilmeyi, yeni bir şeye başlarken korkuyu yenebilmeği, inandığı şeyleri cesaretle savunabilmeği, kendi ayakları üstünde durabilmeği öğretir. Genellikle bağımlı ve yapışkan tipleri kendine çeker.

Kendini savunamayanların savunucusudur. Ancak bunu onların cesaretlenmesi için yapar. Eğer faydası olmuyorsa onları kendi haline bırakır.

Yapılması gerekli şeyleri her tür engeli aşarak yapmağa çalışır. Bazen de bunun tam tersine her şeyi erteler, yeterli bilgiye sahip olmadığını düşünerek harekete geçememe görülür.

Kendini gerçek bir lider gibi hisseder. Asla geride kalmak istemez. Olayları başlatır, cesaretle devam ettirir, inançlı ve kararlı hali ile örnek olur.

BOĞA BURCUNDA

Maddi, manevi, parasal, ahlaki değerleri çok güçlüdür. Bu şekilde iyi bir temele sahip olarak başarıya ulaşılacağına inanır. Değerler konusunda sorunları olan kişileri kendine çekerek onlara yardımcı olur.

Eğer finansal konudaki fikirlerini ailesi ile paylaşmazsa sorunlar ortaya çıkar. Aileden biri ciddi parasal sıkıntıya düşer, iflas edebilir. Çevresindekileri maddi zararlara sokması veya kazançlı çıkarması da mümkündür. Farkında olmadan gelir gelecek yolları kapatabilir.

Paranın tüm sorunları çözdüğüne inanır. Çok zengin olabilir ancak mutlu olmayabilir.

Ahlaki olarak da iki türlü örnek olabilir. Ya eşine, dostuna bağlı, sorumluluk sahibi, iyiliksever kusursuz biri olur. Ya da hatalı davranışlar neticesi kendini veya çevresindekileri zor durumlara sokar. Kendine ve çevresindekilere saygı duymayan biri olur.

Sanat yönü güçlüdür. Kıymetli ve güzel değerleri iyi seçebilir. Özellikle şekil vermede başarılıdır. Heykeltıraşlık, mimarlık, dekorasyon işleri gibi.


İKİZLER BURCUNDA

İnsanlar arasında iletişimin önemini iyi bilir. Yazılı veya sözlü yollarla bilgi dağıtılmalı ve paylaşılmalıdır. Doğru zamanda doğru şeyi söyleme ve doğru zamanda doğru yerde olma yeteneğine sahiptir. Hareketli ve aktiftir.

Herkesle her konu hakkında rahatça konuşabilir. İnsanlarla paylaştığı bilgiler onların hayatlarında faydalı olabilecek niteliktedir. Doğal bir öğretmen gibidir. İnsanların zihinsel çalışmalarını harekete geçirici özelliği vardır.

Fazla ciddilikten hoşlanmaz. İyi bir öğrenme ve fikirsel iletişim için rahat ortam yaratabilir, iletişimin bozulduğu sert ortamların havasını değiştirmede başarılı olur. İnsanların duymak istediği şekilde sözlerini süsleyerek kullanabilir. Herkesin iyi ve mutlu olması için yalanı rahatlıkla kullanabilir.

Bilgiye, öğrenmeğe ve öğretmeğe karşı her zaman isteklidir. Tek bir konuda uzman olmaktansa her şeyden biraz nasiplenmek ister. Çevresi çok geniştir. Yeni insanlarla tanışmak, yeni tecrübeler kazanıp bunları başkalarına öğretmek başlıca amacıdır.

Sert bir etki varsa, tam bunların tersi başkalarıyla dalga geçen, küçümseyen, sadece kendini ve aklını beğenen, bildiklerini kimseyle baylaşmaya tenezzül etmeyen bir kişi de olması mümkündür.


YENGEÇ BURCUNDA

Kişilerin kendi duygularını anlamalarında ve ifade etmelerinde yol göstericidir. Başkaları ile fazla ilgili ama kendi sorunlarını fark edemeyen kişileri kendine çeker.
Başkalarının duygusal sıkıntılarını giderir, rahatlamalarına, kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olur. Problemlerini dinler, omuzuna dayanıp ağlamalarına fırsat verir. Bu arada kendi sıkıntıları da geçer. Ancak başkalarının sorunlarına çok fazla konsantre olması zamanla kendine acımaya yol açabilir.

Duygusal yönden oldukça duyarlıdır. Eğer bunu birileri ile paylaşmazsa aşırı hassas ve içine kapanık olma tehlikesi vardır. Bu da kendini korumak amacı ile abartılı tepkilere yol açar.

Kendine acıma, kimsenin onu sevmediğini düşünme gibi saplantıları olabilir. Kendine güveni azdır. Sahip olduğu, alıştığı şeyleri bırakması çok zordur.

Bazen karşıdan bir talep olmadığı halde o kişinin sorununu çözmeğe kalkışabilir. Bu da başkaları tarafından hoş karşılanmayabilir.


ASLAN BURCUNDA

İnsanlara sevmeyi, sevgiyi kabul etmeği, sevginin sınırlayıcı olmadığını öğretir. Sevmeyi kabul etmeyen, bağlayıcı olduğunu düşünen insanları kendine çeker.

Kendisine karşı soğuk ve uzak duran insanları bile sever. Herkesin bir iyi tarafı olduğunu, Allah’ın yarattığı her şeyin sevgiye değer olduğunu bilir. Bu fikri etrafındakilere de benimsetmeğe çalışır.

Aşırı kıskanç ve sahiplenici de olabilir. Bazen de boş verici olur. Kendini acındırma, yalnızlık görülebilir. Bu durumda bir sevgili bulmak veya sevgiyi bir başka yola kanalize etmek gerekir. Sevdiği bir işi yapmak gibi. Resim yapmak, perde, sahne uğraşıları, çocuk yetiştirmek, yazı yazmak içteki sevgiyi ifade edebilme yollarıdır.

Güneş tutulumunun bir diğer etkisi de, başkalarının yaratıcılıklarını olumsuz yönde göstererek onları küçük düşürme veya onların fikir ve eserlerini kendininmiş gibi gösterme çabasında olan bir kişilik sergilemesidir.

Bunun tersine; insanlara hizmet etmeğe çalışırken kendi yaratıcılığını, bireysel değerini göremez, fikirleri, buluşları, yarattığı şeyler başkaları tarafından kullanılabilir.


BAŞAK BURCUNDA

Olayları doğru değerlendirebilme, problem çözebilme, analitik düşünebilme gücü verir. Doğal bir danışman gibidir. Aynı zamanda iyi bir çevrecidir.

Daha ziyade hayal dünyasında yaşayan kişileri kendine çeker ve onlara gerçekleri, kendi davranışlarından sorumlu olmayı öğretir.

İnsanların konuşmalarından ve davranışlarından yola çıkarak onların zayıf yönlerini kolayca görebilir. Bu yönlerini kuvvetlendirmelerini öğretebilir. İnsanların hayatlarını düzene koymayı görev edinmişlerdir adeta. Bu yüzden hayal kırıklığına uğrayabilir.

Çalışkandır. Bir işin bütün yükünü omuzlar. Tüm detayları ile ilgilenerek en mükemmel şekilde sonuçlandırmak için çabalar. Çok soru sorar ve eleştirir. Etrafındaki insanlar onun bu çalışma sitilinden rahatsız olurlar.


TERAZİ BURCUNDA

Sosyal ilişkilerde denge, uyum, ortaklaşa çalışma ve paylaşmayı öğreticidir. Daha ziyade kendini düşünen, çocuksu, bencil kişileri kendine çeker.

İnsanlara karşı önce verici davranır ama karşı taraf hep almaktan yana ise uygun bir şekilde ondan uzaklaşır. Dengeyi sağlamak için yarı yarıya paylaşmadan yanadır. Belli bir ölçüde verdikten sonra bencilce davranmaya başlar.

İyi bir politikacı, savunusu güçlü bir avukat veya akıl danışılan biri olabilir. Çöpçatanlıkta da başarılı olur. Kızdığı zaman taktik kullanarak karşısındakinin adaletsizliğini ortaya çıkarır.

İhtiyaçlarını farklı yönlerden sağlayabilir. Maddi imkanlar için sevmediği biri ile evlilik yapar, sevgisini evlilik dışı ilişki ile tatmin edebilir. Sevdiği için az gelirli bir işte çalışabilir ama başka yerlerde geleceğe dönük yatırımlar yapabilir.

Bu tutulumun bir etkisi de insanı bencil yapmasıdır. Ne aradığını bilmez bir şekilde daldan dala atlar. Bir işe, bir kişiye bağlı kalamaz. Sözünde durmayan biri olur.


AKREP BURCUNDA


Ahlaki, parasal ve manevi sorumlulukların öğreticisidir. Her insan yaptıklarından sorumludur ve yapılan her şey bir şekilde kişiye geri döner. Ayrıca insanlar birbirlerine karşı da sorumluluk taşımalıdırlar.

İnsanların zayıf veya kuvvetli yönlerini, yanlış veya doğru yolda olduklarını sezer. Duruma göre yol gösterici veya destekleyici olur. Bazen de insanların zayıf yönlerini kullanabilir.

Sezgi güçleri sayesinde finansal konularda başarılı olurlar. Tıp, ruhsal alanlar, metafizik konular ilgilerini çeker. İyileştirici, rahatlatıcı özelliği vardır. Dua ve iman gücü ile tedavi edici olabilir.

Cinsel yaşamın ruhsal bir bütünleşme olduğuna inanırlar. Duygusal ve cinsel tatmine ulaşması zordur. Olanla kanaat etmesini bilmez. Hep bir üstünü ister.

Dışa karşı belli etmese de kendi hatalarını ve eksiklerini çok iyi bilir. İyi niyetli ve duyarlıdır. Dibe battığı
zaman, çamura düştüğü zaman kendi gayreti ile kurtulabilir.
Kendi sınırlarını belirliyebilmesi, nerede durması gerektiğini görebilmesi için güçlü kişilere ihtiyacı vardır.YAY BURCUNDA
Önyargısız olmayı, saygı duymayı öğretir. Her insan mutlak bilincin eseridir ve herkesin değişik yollardan da olsa ilerlediği hedef aynıdır. Felsefi görüşleri ve güçlü kişisel inançları vardır.

Düşünmeden çok konuşan, sosyal statü sahibi olmak isteyen kişileri kendine çeker.
Gençliğinde dini baskı altında kalabilir. Bu yüzden dinleri araştırmaya, inanç sistemlerinin ortak noktalarını bulmaya yönelebilir. Değişik görüşlerin hoş görülmesi inancındadır.

Sistemde belli kuralların, hükümlerin geçerli olduğunu bilerek yapılması gerekli şeyleri yapmaya çalışır. Bedeni için yaşamaz ama manevi görevlerini aksatmamak için sağlığına dikkat eder.
İnsanların kendisini takip etmelerini istemez fakat yaydığı enerji ile insanları kendine çeker. O kimseyi aramaz, insanlar onu arar. Amacı lider olmak değil, onları uyandırmak, kendi manevi özgürlüklerini kazanmalarını sağlamaktır.

Doğuştan gelen yetenek olarak mükemmel bir manevi yetiştirici, felsefeci, öğretmen olabilir. İnsanlara geniş perspektifler açar. Doğruları berrak bir şekilde görmelerini sağlayabilir.OĞLAK BURCUNDA

Doğruluğun, dürüst davranmanın, iyi bir üne sahip olmanın önemini öğreticidir. Bilerek veya bilmeyerek yapılan hatalı davranışların kişiye geri döneceğine inanır. Bunu ispatlamak için tam tersini yani toplumun hoşlanmadığı davranışları yapabilir. Amacı ders vermektir.

Diğer taraftan, her hareketine dikkat eder, iyice düşünerek yola çıkar. Aşırı derecede kontrollü olabilir. Yanlış anlaşılmamağa gayret eder. Ama kapalı kapılar ardında dilediği gibi yaşar. Özel yaşamını beğenmeyenleri dikkate almaz.

Uğraşı verdiği konuda kendisine rakip olacak veya ona engel olup başa dönmesine sebep olacak kişilerle karşılaşmaktan hoşlanmaz. Bunun için baştan tedbir alır. Adımlarını yavaş ve güvenli atarak böyle bir riski baştan kesebilir.

Kariyer yaptığı konuda veya mesleki alanda tüm anahtar bilgileri, püf noktalarını kendine saklar böylece ipleri elden kaçırmamağa çalışır. Başarıya ulaşmağa çok önem verir.

Aşırı duygusal, hassas ve sorunlu kişileri kendine çeker. Onlara sorumlu olabilme, topluma uyum sağlama konularında ışık tutar. İyi bir rehber ve öğretmendir. İnsanların birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşliğe ulaşmaları için ne yapmaları gerektiğini öğretmek ister. Olumlu gelişme göstermeyen, kendi potansiyellerini kullanmamakta ısrar eden kişilerle uzun süre vaktini harcamaz.

Yanında saygıdeğer, hassas ve destek verici ve kendine güvenen birinin olmasını ister. Böylece kendini daha güçlü hisseder. Dış dünyada başarılı olmak için ev ve aile yaşamının huzurlu olmasına önem verir.

Sabırlı ve sebatkardır. Başarıya ulaştığı zaman, bir şeylere sahip olduğu zaman bunu yanındakilerle paylaşır. Onlar için çeşitli fırsatlar yaratabilir.KOVA BURCUNDA

Dostluk ve arkadaşlığı, esnek ve anlayışlı olmayı, hayatın güzelliklerinden zevk almayı öğretir. Tecrübe kazanmak, yeni idrakler elde edebilmek için her türden insanlarla yaşamanın önemini bilir.

Gerektiği zaman insanlara sıkıntı vererek kendinden uzaklaştırarak, uzaklaşabilmeği, zor da olsa kopabilmeyi öğretir. İlerlemeye mani olan, yaratıcılığı kapatan şeyleri terk edebilmek bu tutulumun verdiği bir özelliktir.

Tecrübelerle elde ettiklerini insanlarla paylaşır. Bunu bazen ortalığı karıştırırcasına bazen de yumuşak bir şekilde yapar. İnsanların sıkıntı çekerek elde ettiklerinin daha değerli olduğuna inanır.

Geçmişe bağlanmaz, geçip gitmiş şeylerle zaman harcamaz. İçinde yaşadığı zamandan bir şeyler kazanmaya bakar. Yeniliklerden yanadır. Eski, kalıplaşmış, sınırlayıcı düşünceleri yıkıp yeni ufuklar açar.

Dar görüşlü, kıskanç, sahiplenici kişileri kendine çeker. Onlara adaletli olmayı, sevmeği, sahiplenmemeği öğretir. Gerekirse zor kullanır. İnsanlara şu anki durumlarının gene kendi davranışlarının sonucu olduğunu göstermeğe çalışır.
BALIK BURCUNDA


Aşırı eleştirici, analizci,tahlilci kişileri kendine çeker. Onlara daha hassas olmayı, kendilerini karşısındakinin yerine koyabilmeyi öğretir. İnsanların kendilerini tanımaları, öz değerlerini kazanabilmelerinde mükemmel bir danışmandır.

Kişilerin enerjilerini çok güçlü bir şekilde algılar. Sevinçli mi sıkıntılı mı olduklarını sezebilir. Bu gibi veya başka konularda sezgileri genellikle doğru çıkar.

Zaman zaman kendilerine acıma duyguları ağır basabilir. Ruhsal bir boşluk hissettiği zaman içki, sigara, uyuşturucu gibi keyif veren maddelerden medet umabilirler. Etrafındaki kişiler eleştirici durumunda olduğundan, sorunlarını çözmek için uzman birine başvurmak zorunda kalır. Kendi başkalarına rehberdir ama kendisine rehber olarak birini çevresinde bulamaz.

Çok hassas olduğundan, yapıcı olmayan bir yardım onun içine kapanmasına, yalnızlığa düşmesine yol açar. Sevgiyle yaklaşanları da reddeder.

Kendini tüketircesine aşırı vericiliği, bir noktada onu aşar ve hırçın, anlayışsız, kaba biri olabilir. İyilikte, yardımda bile olsa aşırıya kaçmamalıdır.

Evrensel bilince, Mutlak Ben’e ait olduklarını çok güçlü bir şekilde hissederler. Ruhsal doygunluğu hayatlarında bir kez de olsa duymuşlardır. Bu tadı tekrar bulamayınca bazı kaçış noktalarına sığınabilirler. Aşırı yemek, aşırı uyku, televizyon tiryakiliği, rahatlık veren maddeler gibi.