Mevsimler, en bariz astronomik döngülerden birinin evreleridirler ve hem Dünya hem de canlılar üzerinde güçlü bir etkiye sahiptirler. Bu yüzden batı astrolojisi “Mevsimsel Zodyak” kullanır. Mevsimsel Zodyak’ta 0o Koç baharın başlangıcını, 0o Yengeç yazın başlangıcını, 0o Terazi sonbaharın başlangıcını, 0o Oğlak ise kışın başlangıcını gösterir. Bu nedenle Güneş’in Mevsimsel Zodyak’taki yerleşimi, yani hangi burçtan geçiş yapmakta olduğu, yılın hangi zamanında olunduğunun açık bir göstergesidir. Mevsimsel burçlar, Güneş ile Dünya arasındaki en temel döngüsel ilişkilerden birini çok gerçekçi bir şekilde yansıtırlar.Güneş’in 0o Koç’a giriş yapması, mevsimsel yıllık döngünün başlangıcını gösterir. Bu giriş bazı yıllarda 20 Mart’ta, bazı yıllarda ise 21 Mart’ta gerçekleşir.0o Koç, astronomik olarak da önem taşır. Çünkü ekliptik düzlem ile ekvator düzleminin kesişim noktasını gösterir. Bu iki temel düzlem astronomik olarak çok önemlidir; çünkü biri Dünyanın Güneş’in etrafında döndüğü düzlem, diğeri Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş düzlemidir.Eski dönemlerden beri astrologlar, yeni yılın başlangıcını Güneş’in 0o Koç’a giriş yaptığı gün olarak esas alırlar ve tüm yılın etkilerini genel olarak değerlendirdikleri astroloji haritaları çıkartırlar. Bu gelenek özellikle Arap astrologlar tarafından uygulanmıştır ve bu haritalar Ingress (Giriş) haritaları olarak bilinirler. Ortaçağ dönemi büyük alimlerinden Ebu Ma’şar, yıllık değerlendirmeleri Güneş’in 0o Koç’a giriş yaptığı ana göre çıkartılmış astrolojik haritalara göre yapar. Bu haritada yükselen burcun sabit veya değişken burçlardan birine düşmesi durumunda, yine esas haritayı baz almakla beraber, Güneş’in diğer öncü burçlara girişine yönelik haritalar da çıkartır. Kendisini takip eden yüzyıllar boyunca pek çok astrolog da böyle yapmıştır. Doğu düşünce dünyasının en önemli alimlerinden biri olarak kabul edilen Muhyiddin Arabi “Saatlerin Hazinesi “ eserinde, yeni yılın başladığı günü Güneş’in 0o Koç’a giriş yaptığı gün olarak kabul eder ve bunun hangi güne denk geldiğine bakarak, o senenin neler getireceğini değerlendirir.Günümüzde, Güneş’in 0o Koç’a giriş yaptığı gün “Uluslararası Astroloji Günü” olarak kabul edilmekte ve kutlanmaktadır.