Nisan Ayında Gökyüzü

Hareketli bir aya giriyoruz. Mars’ın Satürn ile karşıt açı yapacağı 5 Nisan civrındaki günlerde oldukça zorlayıcı etkiler açığa çıkıyor. Sorumluluklar ve yaptırımlar karşısında kendimizi bir mücadelenin içinde bulabilir, enerjimizin kısıtlandığı hissiyle doğru tepkiler vermekte zorlanabiliriz. Mars'ın Uranüs'le kavuşum yapacağı 15 Nisan civarındaki günlerde sürpriz ve hızlı gelişmeler bekleyebiliriz
NİSAN 2009 GEZEGEN HAREKETLERİ

Ayın ilk günleri geri hareketini sürdüren Venüs, Plüton ile kare açıyla irtibat kuruyor. İlişkilerde ve finans konularında zorlayıcı şartların harekete geçeceğini vurgulayan bu etki aynı zamanda değer yargılarımızla ilgili değişimi de beraberinde getireceğini gösteriyor. Gizli duyguların ve karizmatik kişilerin ilişki anlayışımızı değiştirmesi, sevgimizin tutkuya ve hırsa dönüşmesi yapıcı olmaktan çok yıkıcı etkiler meydana getirebilir. Bu yıkımları, ilişkilerimizi yeniden yapılandırmak için bir imkan olarak görmeli ve değerlendirme gayreti içinde olmalıyız.

4 Nisan’da Merkür Jüpiter ile altmışlık açı yapıyor. Bugün konuşmalarda neşe, heyecan ve abartı kendini hissettirecektir. Zihnimizi iyi bir performansla kullanabilecek olmamız, entelektüel konulara yoğunlaşacağımızı, ticari anlaşmaları ve yazışmaları rahatlıkla yapabileceğimizi gösteriyor.

Aynı gün akşam saatlerinde Plüton’un geri hareketine başlamasıyla dönüşüm gerektiren konular iyice vurgulanmaya başlayacaktır.

Mars’ın Satürn ile karşıt açı yapacağı 5 Nisan günü oldukça zorlayıcı etkiler açığa çıkıyor. Sorumluluklar ve yaptırımlar karşısında kendimizi bir mücadelenin içinde bulabilir, enerjimizin kısıtlandığı hissiyle doğru tepkiler vermekte zorlanabiliriz.

9 Nisan günü saat 16.55 de 19 derece Terazi burcunda Dolunay meydana geliyor. Denge ve barışı sağlamak adına duygusal iniş-çıkışların yaşanabileceği bu dönem, hem sosyal hem de ikili ilişkiler oldukça gündemde olacaktır. Duyguların öne çıkması sanatsal konulara vurgu yapacağı gibi, diplomasi ve arabuluculuk alanlarında da olaylar daha belirgin hale gelecektir. Mevcut şartları korumaya çalışmak yeni girişimlerde bulunmaktan daha uygun olacaktır.

Aynı gün akşamüstü saatlerinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. Temkinli ama pratik düşünebileceğimiz, uzun vadeli kararlar alabileceğimiz ve finans konularına daha yatkın olacağımız bir döneme giriyoruz.

10 Nisan’da Güneş Jüpiter ile altmışlık açı yapıyor. Kendimizi iyi hissedeceğimiz önemli bir gün. İşlerimizin yolunda gideceğini ve fırsatlara açık olacağımızı düşünebiliriz.

11 Nisan’da Merkür Plüton ile üçgen açı yapıyor. Etki yaratacak olaylar düşünce biçimimizi değiştirecek, yeni bir bakış açısı getirecektir. Ticari konular tekrar biçimlendirilebilir.

12 Nisan’da geri hareketini sürdüren Venüs Balık burcuna dönüyor. İlişkilerde fedakarlık ve duygusallık tekrar öne çıkıyor.

15 Nisan’da Güneş Neptün ile altmışlık açı yaparken, Mars da Uranüs ile birleşiyor. Bu iki gezegenin birleşmesiyle açığa çıkacak olan yüksek enerji, Neptün’ün yumuşatıcı havasına heyecan getireceğe benziyor. Sanatsal olayların önem kazanmasıyla birlikte sezgilerin yükseleceği, hayallerin kurulacağı ve ideallerin önem kazanacağı bugün hızlı gelişmelere, yeniliklere ve sürprizlere açık olacağız. Özgürlük isteğinin artması sıra dışı işlerin yapılmasına ve enerjinin kontrolsüz kullanılmasına neden olabilir. Teknoloji alanında da önemli olaylar dikkat çekecektir.

17 Nisan’da Merkür’ün Satürn ile üçgen açı yapmasıyla konsantrasyon artıyor ve sabır gerektiren çalışmalara yönelebiliyoruz. Gelenekçi fikirler önem kazanıyor, düşünceler somutlaşıyor ve kalıcı kararlar etkili oluyor.

Aynı gün akşam saatlerinde, Balık burcunda bulunan Venüs düz hareketine başlıyor. Artık barışı ve huzuru sağlamak kolaylaşıyor, duygusal ve sosyal ilişkilerde olumsuzluklar gideriliyor, keyifli işlere yönelebiliyoruz.

20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. Bu burcun özellikleri daha görünür hale geliyor. Maddi güvence, keyif ve konfor önem kazanıyor, sakinlik, dinginlik ve sabır gibi özellikler dikkat çekiyor. Ancak, sabit fikirlilik ve inatçılıkla da olumsuz yönler sergileniyor.

21-22 Nisan tarihlerinde Venüs ve Mars birleşiyorlar. Duyguların harekete geçmesiyle ilişkilere hareket geliyor ve aşk ön plana çıkıyor. Yeni birliktelikler için bazı şeylerden vazgeçebileceğiz veya mevcut ilişkileri daha ileriye götürmek için fedakarlıklarda bulunabileceğiz.

22 Nisan’da öğleden sonra saatlerinde Mars enerjisini rahatlıkla kullanacağı Koç burcuna geçiyor. İtibar ve güç kazanmak için çabaların artacağı, rekabet ortamlarının yaratılacağı bir dönem başlıyor. Cesur ve enerjik olunacağı gibi riskli işlere girmekten de kaçınılmayacaktır. Öfke, fiziksel mücadele ve sabırsızlık oldukça belirgin olacaktır.

Aynı gün Merkür Jüpiter ile kare açı yapıyor. Abartılı düşünceler ve konuşmalar bizi zor durumda bırakabilir. Fırsat gibi gözüken olaylar karşısında dikkati elden bırakmamamız gerekiyor. Ticari konularda, yazışma ve anlaşmalarda gelişmeler beklentilerin altında olabilir.

23 Nisan’da Güneş Plüton ile üçgen açı yapıyor. Ego ve güç önem kazanıyor. Doğru değerlendirildiğinde olumlu etkileri oldukça görünür olabilecek bu etkileşim, radikal değişimleri gerçekleştirebilmemizi sağlayacaktır. Güçlü ve dikkat çekici kişilerle ilgili olaylar önem kazanacaktır.

24 Nisan’da Merkür ile Uranüs’ün altmışlık açısı zihinsel olarak yaratıcı ve verimli olacağımızı, farklı fikirler ve değişik buluşların dikkat çekeceğini, ayrıca yenilikçi düşüncelerin de önem kazanacağını gösteriyor.

Aynı gün Venüs’ün tekrar Koç burcuna geçmesiyle ilişkiler hız ve heyecan kazanıyor, çapkınlıklar artıyor, yeni birliktelikler için girişimde bulunma isteği doğuyor.

25 Nisan tarihinde, saat 5.22 de, 5 derece Boğa burcunda Yeniay meydana geliyor. Bu dönem alınacak kararların daha kalıcı olacağını söyleyebiliriz. Finansal konular, yatırımlar ve sanatsal olaylarla ilgili yeni girişimler için birkaç gün bekledikten sonra harekete geçilebilir.

26 Nisan’da Merkür Neptün’le ve hemen ertesi gün ayın 27’sinde Mars Plüton ile kare açı yapıyor. Bu ayı zorlayıcı ve sert etkilerle bitiriyoruz. Zihinsel problemler, dalgınlıklar ve aldanmalar oldukça canımızı sıkacak gibi gözüküyor. Alacağımız kararlar çok net olmayabilir. Hayal kırıklıkları karşısında oldukça gergin olabileceğimiz gibi sert mücadeleler ve tartışmalar içinde de kalabiliriz. Özellikle fiziksel güç gerektiren konularda dikkatli olmalıyız. Olaylara hırsla, isteklerimize tutkuyla yaklaşmak güç gösterilerine ve hırçın davranışlara neden olabilir. Plüton’un dönüştürücü etkisinin, Mars’ın tetiklemesiyle görünür bir şekilde ortaya çıkacağını bekleyebiliriz.