Mars 'küçük şer' olarak bilinir!

Yeryüzünden görüldüğü haliyle gezegenler şu şekilde sıralanır: Ay, Merkür, Venüs, Güneş ve Mars. Bir gezegen Güneş'ten ne kadar uzaksa yörüngesi de o kadar uzundur.

Mars'ın zodyaktaki yörüngesini tamamlaması 2 yıl sürer. Geleneksel astrolojide Mars 'Küçük Şer' diye bilinir. Yunan mitolojisinde Mars savaş tanrısı Ares'tir.

Astroloji'de yönettiği burçlar, Koç ve Akrep'tir. Rengi, kırmızı, günü, salı, metali, demirdir.

Mars savaşa girme, kesme, saldırı gibi şeylerle ilgilidir, bu durum zodyakın savaşçısı olan Koç burcunun eril yöneticisi olmasıyla da kendini gösterir.

Mars ayrıca Akrep'in de yöneticisidir. Akrep burcu Mars'ın dişil kuvvetleri olan kararlılık ve güçlü kişilik özelliklerini temsil eder. Mars'ın yapısı iddialı, saldırgan ve yüzleşmecidir. Güdüleriyle ve aciliyet duygusuyla hareket eder.

Mars neleri temsil eder?

Savaş tanrısı olarak mücadele, savaş, zafer ve silahları yönetir. Venüs'ün cinselliği seksten zevk alma üzerine kuruluyken, Mars seks güdüsünü , Mars seks güdüsünü ve fallusu temsil eder.

Venüs yumuşak ve yavaştır. Mars keskin ve hızlıdır ve doğası saldırı, delme, nüfuz etme ve yaralamadır. Bıçakları, bıçakla çalışanları, cerrahiyle ilgili her şeyi temsil eder. O kasapların tanrısıdır.

Psikolojik açıdan Mars kızgınlığı, nasıl kızdığımızı veya kızıp kızmadığımızı gösterir. Kötü etkiler almış bir mars aşırı tartışmacı, güdüsel, zaman zaman zalim ve şiddetkar olabilir. Tam tersine bu Mars kolayca korkan, kızgınlık gösteremeyen bir insanı da gösterebilir.

Saldırı kendini pasif veya agresif şekillerde veya zalim davranış halinde gösterebilir. İyi bir yerleşime sahip Mars, Koç'un birçok olumlu niteliğini sergiler. Cesur, gözüpek, kendisi ve başkaları için kavga etmekten kaçmayan bir insandır.

Kızgınlık yıkıcı olmak yerine eylem için enerji oluşturacak şekilde kanalize edilebilir. Mars ancak bir amaca sahipse çok olumlu bir ifade kazanır. Bu durumda başarıdan başarıya koşan, yeni şeyler başlatan bir kuvvete dönüşür.

Mars'ın rengi kırmızı kızgınlığı ve tutkuyu, ayrıca farklı kılıklar altında sıcaklığı da gösterir. Mars'ın temsil ettiği yiyecekler sıcak, baharatlı, acıdır. Bitkileri dikenli, keskin veya dil burucu tatları olan bitkilerdir.