// Kendini KEŞFET //

YAZININ BÜYÜKLÜĞÜ


BİR YAZIYA BAKAR BAKMAZ, gözümüze çarpan ilk şey, harf ve kelimelerin iriliği ve ufaklığıdır.


İRİ YAZI: Büyük iri harflerle yazı yazan insan büyük ve muhteşem şeylere, tantana ve gösterişe meraklıdır. Mesela bir apartman katında oturmak bu insanı asla tatmin etmez. Onun gözü geniş ve ferah, çok odalı evlerde ve konaklardadır. Kendini ilgi alanının merkezi olarak görür. Cömert ve iyi kalpli olsa bile yaptığı iyilikleri etrafa yaymadan içi rahat etmez. Sesi derin, hareketleri gösterişlidir. Onun en birinci ayırt edici özelliği herkese ve her şeye gösterdiği dostluk, neşe ve cömertliktir. Bu dostluğun fazla abartılı olanından sakının, zira bu şahıslar son derece hilekar olabilirler.


VASAT BÜYÜKLÜKTE YAZI: Manen ve maddeten derli toplu, muntazam olan insanın bu huyu yazısına da akseder. Böyle kimselerin yazısı ne pek iri, ne de pek ufaktır. Kağıdın boyuna göre orantılı olduğu gibi, harfler de birbirine orantılıdır. Böyle bir insanın üstü başı gibi çalıştığı, oturduğu ve yaşadığı yer de muntazamdır.


KÜÇÜK YAZI: Tedbirli itinalı ve dikkatli bir adamın yazısı küçük ve harfleri birbirine bitişiktir. Böyle yazı yazanlar yeni işlere atılmakta, bilmedikleri alanlarda denemeler yapmakta tereddüt ederler. Ortaya çıkmaktansa geri planda kalmayı tercih ederler. Bazen çekingen ve ürkek olurlar. Kendi kendilerinin kurdukları küçük bir dünyada yaşarlar. Övünmesini seven ve bağırıp çağıran kimselerin bu gibileri etkileri altına almaları çok kolaydır.


KISA HARFLER MUNTAZAM OLURSA: Kısa harflerden maksat, sesli harfler ve "c,ç,r,v,s" gibi boyları kısa olan harflerdir. Yazı yazarken bu kısa harfleri birbirine eşit ve aynı boyda yazan kimseler, ayrıntılara ve intizama dikkat etmeye meraklıdırlar. Böyle yazı, yazanın hayattaki basit zevkleri sevdiğini gösterir. Bu şekilde yazı yazanlar gösterişli değildirler ve göze batmazlar. Kılık kıyafetleri göze çarpmadan dikkati çekecek tiptedir. Çalışmaları sistemli hayatları muntazamdır.


KISA HARFLER MUNTAZAM DEĞİLSE: Kısa harfleri kimi, büyük, kimi küçük olarak gayrı muntazam yazan kimseler asabi ve büyük ihtimal sıhhatsiz kimselerdir. Yaradılıştan asabi mizaçlı olabilecekleri gibi sonradan da bir sinir bozukluğuna da sahip olmaları imkan dahilindedir. Hayatlarından memnun değildirler ve dayanıksız olmaları kuvvetle olasıdır.


SATIRLARIN EĞİMİ


DÜZ VE MUNTAZAM SATIRLAR: Kağıt üzerinde düz hatlar halinde uzanan ve aralarındaki aralıklar birbirine oranlı olan satırlar, yazıyı yazanın azim ve kabiliyetini gösterir. Bu adam mantıklıdır. Zevk ve başarının zirvesine tırmanmaya heves etmediği gibi hiç bir zaman yeis ve umutsuzluk uçurumuna yuvarlanmaya da niyeti yoktur. Bireyci ve hür fikirli, son derecede atılgan ve hem mali hem de sıhhi bakımdan dertsizdir.


YUKARI DOĞRU EĞİMLİ SATIRLAR: Kağıdın üzerinden yukarı doğru tırmanan yazılar hırs, iyi sıhhat ve neşe göstergesidir. Böyle yazı yazanlar kötü bir duruma boyun eğmeyi reddederler. Kolay kolay cesaretlerini kaybetmezler. Her şeyi pembe görmek çoğu zaman ellerindedir.


AŞAĞIYA DOĞRU EĞİMLİ SATIRLAR: Sayfanın aşağısına doğru eğimli satırlarla yazanın muztarip ve ümitsiz bir halde olduğuna işarettir. Dikkat ederseniz hasta veya can sıkıntısı içinde olduğunuz, bir şeye üzüldüğünüz zaman satırlarınızın aşağıya doğru eğimlendiğini görürsünüz. Satırları daima aşağıya inen kimseler ve daima bir hastalıktan muztarip veya yaradılıştan bedbin kimselerdir. Her şeyi kara görür ve kendilerine dert ararlar. Cesaretleri de pek çabuk kırılır.


DALGALI SATIRLAR: Kağıdın üzerinde kah inen kah çıkan dalgalı satırlar yazı yazanın kararsız bir halde olduğunu gösterir. Daima böyle yazı yazanlar itimatsızdırlar. Zira bu kimseler gerçek bir ihanet yapacak kadar cesur olmasalar bile laf taşıdıkları ve dedikodu yaptıkları için zararlı kimselerdir.


ORTASI ÇUKUR SATIRLAR: Başlarken muntazam hatta aşağı doğru eğimli olup da sonradan yuarı doğru tırmanan satırlar yazı yazanın başlangıçta ihtiyatkar ve tedbirli sonradan coşkun ve atılgan olduğuna işarettir.

Böyle kimseler herhangi bir işe başkalarından sonra başlasalar bile sonradan kendilerini o kadar kaptırılar ki herkesten ileri giderler.


ORTASI KAMBUR SATIR: Başlangıçta yukarı eğimli olduğu halde sonradan aşağı inen satırlar maymun iştahlılık kanıtıdır. Böyle yazı yazan kimseler bir işe hevesle sarılabilirler. Ama sonradan çabuk bıkarlar. Böyle kimselerin geçmişi başlanıp yarıda bırakılmış iş ve girişimlerle doludur.

KALEMİN BASTIRILIŞI


MUNTAZAM BASKI: Yazı yazarken kalemini kağıda ne fazla ne de az bastıran insan enerji sahibi, ciddi bir insandır. Sahip olduğu enerjiyi rastgele harcamaz. Bu insanın hayatta yıldırım süratıyla ilerlemediği gibi hiç bir zaman geri de kalmaz. Son derece sistemli, derli toplu ve muntazamdır.


FAZLA BASKI: Kalemini iyice bastıra bastıra yazan ve kalın harfler meydana getiren insanın inatçı denecek kadar azimkar, dik başlı ve titiz olduğundan emin olabilirsiniz. Bu insan kendi kendisiyle bile laubali değildir. Hayatını sıkı prensiplere uydurur. En yakınlarından bile kendi titizliğini bekler. Sert, hoşgörüsüz ve amansızdır.


AZ BASKI: Kalemi hemen hemen hiç bastırmadan yazan bir insan müşfik, düşünceli ve son derece iyi kalplidir.Karşısındakini memnun etmek için elinden geleni yapar. Hayvanları, çocukları çok sever. Dindar da olabilir. Hassas, ince ve idealisttir. Kaba bir hareket ve söz onları çabuk ve fena halde incitir. Çok zaman çekingen ve mahçuptur.


KARARSIZ BASKI: Bazı kimselerin yazılarına dikkat ederseniz kalemini bazı yerde bastırmış, bazı yerde ise hafif tutmuş olduğunu görürsünüz. Bu insan "kararsız" diye nitelediğimiz insan tipidir. Aklına esince çok çalışır. Açgözlü değildir. Bir gülüş, bir "aferin" onun için yeterli ödül olur ama yine aklına esince tembelleşir, elini hiçbir işe sürmez. Böyle yazanlar ne yapacakları önceden kestirilmeyen kimselerdir.


DEĞİŞEN BASKI: Bazı kimseler de aynı harfi yazarken baskılarında değişiklik gösterirler. Aşağı doğru çekilen hatları bastıra bastıra yazarlar da, yukarı doğru çekilen harfleri hafif baskıyla yazarlar. Böyle kişiler ufak tefek meselelere üzülen kişilerdir. Çoğu zaman kendilerine dert edindikleri şeyler düşünülmeye bile değmeyen şeylerdir. Harflerin dip taraflarını bastırarak yazan kimseler ilime eğilimlidirler. Hayal güçleri geniş ve yıpratıcıdır. Mucitler böyleleri arasından çıkar.

SIRADAN VE DEĞİŞİK YAZI TARZLARI


Herkesin kendine göre bir yazı stili vardır. Bu stiller de yazı sahibinin karakteri hakkında pek çok şeyi açıklar. Örneğin:


AÇIK YAZI: Okunaklı, düzgün ve berrak bir yazı samimi, dürüst ve açıksözlü bir kişiliğin ifadesidir. Böyle yazı yazan kimse hiçbir zaman el altından, sinsi ve haince bir hareket yapmaz. Gizli kapaklı işlerle uğraşmaz ve yalan söylemez. Hata yaparsa itiraf edip cezasını çekmeye hazırdır. Kimseye kazık atmaz. Böyle insanlar iyi bir dost oldukları gibi iyi ve kara gün dostu arkadaşlara da sahiptirler.


YUVARLAK YAZI: Keskin açılar, kenarlar, düz uçlar yapmadan harfleri iyice yuvarlayarak yazı yazan insan, herkesin etkisi altında kalan, su gibi girdiği kabın etkisini alan bir karaktere sahiptir. Her duyduğuna kanacak kadar saftır. Ilımlı ve dost tabiatlı bir insandır.


SADE YAZI: Bazı kimseler yazıyı olabildiğince az çizgiyle yazmaya çalışırlar. Bunlar mütevazi ve alçakgönüllüdürler. İltifat edilince kızarırlar ve yaptıkları şeyleri kimseye belli etmek istemezler. Her hareketleri, hayatları ve çevreleri iyi olmakla beraber gösterişten tamamen uzaktır.


KESKİN VE AÇILI YAZI: Yuvarlak hatlardan keskin ve açıl harflerle yazan kişi, hoşgörülü olmayan, sert, disiplin düşkünü kişilerdir. Çoğu zaman soğuk, mağrur ve kendi içlerine kapanık olurlar. Detayları önemsemezler. Verdikleri kararlarda ve yaşayış tarzlarında bireycidirler. Başkalarının kendilerine karışmasını istemezler. Tuttukaları yoldan dönmek onlar için görülmemiş bir şeydir.


SÜSLÜ YAZI: Süslü püslü yazı biraz kendini beğenmişliğe işarettir. İnsanın yazısı ne kadar süslü olursa, o insan beğenilen taraflarını herkese göstermeye çalışır. Bu insan hareketlerini, giyimini beğenilmek ve dikkat çekmek amacıyla düzenlemekle kalmaz, herkesten de iltifat bekler. Çoğu zaman kibirlidir. Çok süslü olmayan, yani birbirine dolanan birbiri içnde kaybolan hatlarla süslü yazılar, dışından içi belli olmayan, belirsiz karakterlerin göstergesidir. Böyle yazı yazanlar içten pazarlıklı olabilirler. Çoğu zaman yere bakıp yürek yakarlar. İçlerinden geçeni kimseye belli etmezler, çünkü karşılarındakilere güvenmeleri zaman alır. Bu kişilerin kurnaz, sinsi ve hain olmaları olasıdır.

Yazılarını sert, düz ve çekik katlarla süsleyen kimseler fiziksel ve ruhsal açıdan faal kimselerdir. Çoğu zaman ufak tefek, zeki ve hazır cevap olurlar. İş hayatında ilerlemek onlar için kolaydır.

Bazı insanlar yazılarını helezoni hatlarla süslerler. Bunlar belirsiz işleri halletmeye, karışık meselelerin iç,inden çıkmaya yeteneklidirler. Başarılı olmak için gerekli olan görgü ve kültüre sahiptirler.

Görülmedik şekiller alan süsler, yazıyı yazanın kendine has bir karaktere sahip olduğunu gösterir. Bu kimse kendi kişiliğine önem verir ve yaptığı işler ve fikirleri başkalarınınkine benzemez. Ama o, bu başkalıktan kurtulup çoğunluğa uymaya asla özenmez. Muhafazakardır. Alıştığı şeylerin değişmesini istemez ve sevmediği yeniliklere karşı çıkar.

Gösterişi seven insan yazılarının orasına burasına özene bezene çizilmiş, çiçeğimsi şekiller serpiştirir. Bu insan gösterişe ve dikkat çekmeye meraklıdır. Onun fiyakalı bir tavırla yürüdüğünü görürsünüz.


UÇSUZ YAZILAR: Harflerin önlerinde ve sonlarındaki kuyrukları yazmayan kimselerin son derece berrak ve keskin bir keskin bir zekaya sahip oldukları kesindir. Bu gibi kişiler konuşurken sözlerini gevelemeyip açıkca sadede gelirler. Bunula beraber çoğu zaman girişimci değillerdir. Kendilerini beğenmiş olmadıkları ve sadeliği sevdikleri için iltifat, şöhret ve servet bunların başını asla döndürmez.


KISA, SERT KUYRUK: Kelimelere kısa, sert, dümdüz bir kuyrukla başlayan kişiler kavgacıdırlar ve çoğu zaman sırf tartışmanın hatrı için tartışırlar.


MATBAA HARFLERİ: Matbaa harfleri gibi harflerle yazı yazmak, şairane ve sanatkar bir mizacın işaretidir. Böyle yazı yazanlar zevklerine düşkün ve itinalı kişilerdir. İnce bir tabiatları olduğundan kaba ve çirkin şeylerden nefret ederler.

Bir çok kimseler "m" ve "n" harflerini yuvarlak köGoogle Page Rankingülerle yazacaklarına sert çizgilerle yazarlar ve "u" harfini yanyana dizilmiş "I" harflerine benzetirler. Bu kimseler iyi huylu ve şefkatlidirler. Zekidirler, girdikleri çevreye uymasını bilirler. Hiçbir zaman fazla neşe veya fazla durgunluk göstermezler.

Düzgün olmayan, savruk yazı yazanların hareket ve düşünceleri de savruk ve sistemsiz olur.

Etrafa mürekkep sıçratıp leke yapmadan yazı yazamayanlar kirli, kaba şahıslardır. Düşünceleri gibi kaakterleri de pis olur. Bu kimseler somurtgan, aksi ve terbiyesizdirler. Kendilerinden zayıflara eziyetten zevk alırlar.


SATIR SONUNA SIKIŞTIRILMIŞ KELİMELER: Bazı kimseler satır sonuna geldiğinde aşağı geçmeyi nedense sevmezler. Başladıkları kelimeyi yarıda kesmeyip sona sıkıştırıverdikleri gibi, tek hece sığan yere bir kelime yazdıkları da görülür. Yeni satıra başlamakta böyle isteksizlik gösteren kimseler, yeni girişimlere atılmaya da aynı isteksizliği gösterirler. Kazanacaklarından emin olmadıkları bir işe de başlamazlar. Ama insanlara karşı samimi, neşelidirler ve değişiklik yapmayı sevmemelerine rağmen, kendi ellerinde olmayan bir değişiklik ortaya çıktığında yeni gidişata kendilerini uydyrmesını iyi bilirler.


TEPELERİ AÇIK HARFLER: Bazı kimseler "a", "o", "d" ve "g" harflerini yukarıdaki yuvarlakları açık bir biçimde yazarlar. Bu insanlar içleri neyse dışları da öyle olan açık ve samimi insanlardır. Değil dostları, yabancılar bile onlar derhal anlar. Böyle kişiler yalan bilmezler. O kadar çok samimi olarak konuşurlar ki kendi haklarındaki herşeyi bilerek veya bilmeyerek hemen ortaya çıkarırlar. Böyle kimselere sır vermek hatadır. Çünkü bunlar isteseler de istemeseler de sır tutamazlar.


TEPELERİ KAPALI HARFLER: Yukarıda saydığımız harflerin tepelerini hafifçe aralık bile bırakmayarak bilhassa kaaan kimseler kendi içlerine kaalı kimselerdir. Kendine ait olan şeylerinbakalarını alakadar etmeyeceğini düşünürler. Ne kendi sırlarını ne de başkalarının sırlarını hiç bir zaman ortaya yaymazlar.


DİPLERİ AÇIK HARFLER: Aynı harflerin yuvarlıklarını dipten açık bırakanlardan sakının! Bunlar kesinlikle güvenilmeyecek olan kimselerdir. İhanet bunlar için gündelik bir meseledir. Böyle karekterde olanlar tilki bibi kurnazdırlar ve hainliklerini bir nezaket hatta uysallık maskesi altın saklamasını bilirler.


T HARFİ: İnsan karekterini en fazla ele veren harflerden biri de "T" harfidir.T harfini hemen herkes başka türlü yazar onun için bu harfi iyice incelemek gerekir.

T'nin burada "sapı" diye nitelendireceğimiz esas çizgisi, biri yukarı diğeri de aşağı olan ve birbirine karışan iki çizgiden ibarettir. Eğer bu çizgi düzgün ve normal olursa yazı yazan da düzgün ve normal karekter sahibidir.

"Sap" taki iki çizginin birbirinden ayrı olması, yani ters çizginin çevrilmiş uzun bir "V" yi veya bir büyük "A" yı andırması inatçılığın göstergesidir. İkici çizgininsatır izasından aşağıya doğru inmesi de inadı gösterir. Böyle yazanlar açık konuşan kimselerdir.

T harfinin sapını bir ilmek şeklinde apan yani "L" harfine benzeterler; fazla hassas ve alıngan insanlardır. İlmek ne kadar büyük olursa alınganlık ve hassasiyet o kadar artar.

T harfinin üzerindeki çizgide karekter tahlili bakımından önemlidir. Cizgi T sapının solunda olur da öbür tarafa geçmez ise bu yazının süpheci olduğunu gösterir. Böyle kimseler kara verip de bir işe atılıncaya kadar iş işten geçmiş olur.

Çizgi T sapından sonra gelirse, enerjik bir tabiata ve çabuk düşünme yeteneğine sahiptir. Bu kişiler espirili ve esrarengiz hikayelerin sonunu önceden anlayabilirler.

KE Lİ ME AR ALIKL ARI

Kelime ve harflerin yazılış tarzı kadar harf ve kelime aralıklarıdaki mesafeler de önemlidir.


BİRBİRİNE BİRLEŞEN KELİMELER: Kelimeler arasında fazla mesafeler bırakmadan yazı yazan bir insan düzgün işleyen, mantıklı, salim bir kafaya sahiptir. Bu insan sıkıntılı devrelerinde azmini kaybetmez. Neticelere hızlı, acelece varmadığı gibi düşünmeden laf da söylemez. Her zaman sakin ve serinkanlıdır.


BİRBİRİNE KARIŞAN KELİMELER:Bir insanın yazdığı kelimeler birbirine karışır da düzensiz bir manzara gösterirse ; bu insanın zihinin de dağınık olduğu meydana çıkar. Bu şahıs bir çok hatalar yapar.


SIKIŞIK KELİMELER:Yazdığı kelimelerin pek az mesafe bırakan insan çekingen bir insandır. Hislerini belli etmez. Bu insan dikkat çekmemek için elinden geleni yapar ve toplumlarda aktif bir rol oynamak istemez.


ARALIKLI KELİMELER: Yazdığı kelimelerin arasında biraz mesafe bırakılmış ise yazı sahibinin tutumlu ve tedbirli olmakla beraber cimri olmadığı anlaşılır. Bu insan her olaya hazırlıklı ve tedbirlidir.


FAZLA ARALIKLI KELİMELER: Bir insanın yaradılışındaki cömertlik kelimeleri arasında mesafeden ölçülür. Eğer kelimeler arasında pek fazla mesafe varsa yazıyı yazanın müsrif, har vurup harman savuran bir insan olduğunu anlarız. Bu insanın fikir ve düşüncelerini de daima yapacağı kadar düzgün ve geniştir. Kelime aralarında çokça mesafe olması yazıyı yazanın fikirlerinin düşünüşünün berraklığına da işarettir.


KESİN KELİMELER: Kesin,pratik bir zeka, hızlı, araştırmacı bir kişilik ve sanatkar mizacına sahip olan kimseler kelimeleri kesik kesik yazarlar. Yani bu kimselerin yazdığı kelimelerin bütün harfleri birbirine bitişik değildir. Böyle kimseler hayeller kuran kimselerdir. Bu hayellerini gerçekleştirmek yolunda gidip önemli, büyük birer insan olabilecekleri gibi, hülya içinde ömür tüketen, tembel, başıboş insanlar olmaları da mümkündür. Böyle insanların hisleri zihinlerine galiptir. Fakat bu hisler onları genellikle yanıltmaz. Sonra böyle yazanların sezgi güçleri de fazladr.