2012 Sonun Başlangıcı


Biz insanlar tarihimizin her aşamasında Kıyamet teoriler üretmeye bayılırız. Özellikle binyılları devirmek üzere olduğumuz zamanlarda bu beklentiler hızla yükselereksmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı toplu bir hezeyan ve heyecan seline dönüşür. Çoğu zaman gök olaylarınısmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı bazen de Nostradamus gibi ünlü kahinlerin verdiği değişik tarihlerini kendimize bir “son” olarak belirleme hevesindeyizdir. Belki de toplum psikolojisi açısından baktığımızda bu tür beklentilerin aslında vazgeçilmez bir rahatlamasmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı bir boşalma aracı olduğunu söyleyebiliriz. Bireysel psikolojimiz nasıl kendi içinde bir arınma ve deşarj yolu arıyorsasmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı toplumlarsmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı hatta tüm insanoğlu duygusal heyecanla yüklü böylesine fırtınalı zamanlardan geçer. Astrolojik açıdan baktığımızda dasmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı büyük gezegen döngülerismiliv - 2012 Sonun Başlangıcı sözünü ettiğimiz kıyamet senaryolarını üretmekte önemli bir zemin sunar. İnsan tarihinin pek çok döneminde yokoluş hikayeleri ile karşılaşırız. Adeta bu mitolojik bir yaratım sürecidir. Örneğin antik dönemlerdeki önemli olaylarsmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı Atlantis’in yok oluşusmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı büyük su baskınlarısmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı Nuh’un gemisi hikayesismiliv - 2012 Sonun Başlangıcı büyük yargı günüsmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı Armageddon ya da büyük salgınlarsmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı vebasmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı bu tür büyük olayların çerçevesinde gerçekle insan hayalgücünün birbirine karıştığı tüm anlatımlar dikkat çekicidir.

Bizim 2000 yılı girişinde yaşadığımız kıyamet heyecanınısmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı 1000 yılı başındasmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı Avrupalılar fazlasıyla yaşadılar. Bu dönemdesmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı Hristiyan ordularısmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı Kuzey Avrupa’nın pagan ülkelerine savaşlar açtılar. 1186 yılı için Toledolu Johnsmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı gezegen döngüleri yüzünden kıyametin geleceğini söylüyordu. Yehova Şahitlerismiliv - 2012 Sonun Başlangıcı I. Dünya Savaşı’nın başladığı 1914’ü dünyanın sonu olarak gördülersmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı ancak daha sonra bu öngörümlerini değiştirmek zorunda kaldılar. Dünyanın sonu çalışmalarına verilen ve Yunanca son anlamına gelen “Eschatos” kelimesinden türeyen Eskatoloji değişik dinlerde ve felsefi görüşlerdesmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı farklı dünya sonu senaryolarını konu edinir. Tarihsel perspektifte bakıldığındasmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı pek çok düşünürsmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı din adamı farklı kaynaklardan yola çıkarak kıyamet için sayısız tarih ortaya koydular.

Evet şu bir gerçek kismiliv - 2012 Sonun Başlangıcı çağımızın insanı kendi yarattığı uygarlığın yükünüsmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı şimdiye kadar bir çöp tenekesi gibi kullandığısmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı sadece tüketerek yok ettiği bir dünyanın üzerine yüklemekte. Geçtiğimiz yıl izlediğimiz Yuva (Home) filmi bu gerçeği bariz biçimde yüzümüze vuruyordu. Şimdi politikacılarsmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı değişik siyasi yaklaşımlar ve çevreci partiler global ısınmaya karşı alınabilecek önlemler üzerinde ciddi ciddi düşünmeye başladılar. 7 Aralık tarihinde Kopenhag’da gerçekleştirilecek olan İklim Değişikliği Konferansı da ortaya çıkan gelişmelerin artık acil boyutlara ulaştığını ifade etmekte. Bir bakıma insan olarak egosantrik değilsmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı jeosantrik yani yermerkezli bir bakış açısını bir an önce edinmemiz gerekiyor. Buna paralel olaraksmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı Holywood endüstrisi son yıllarda görsel bir şölen içeren arka arkaya kıyamet filmlerini devreye sokmaya başladı.

2012 bildiğimiz Zaman’ın sonu mu ?

Kuşkusuz 2012 yılı yaklaşırkensmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı Maya uygarlığının zamanında çok gelişmiş bir astronomik takvim ortaya koymuş olması şimdi ister istemez tüm dikkatleri 2012 yılı Kış girişine odaklamakta. Bir Orta Amerika uygarlığı olan Mayaların M.Ö. 2000 yılından itibaren mimarismiliv - 2012 Sonun Başlangıcı sanatsmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı astronomi ve astroloji konularında kendilerine özgü bir birikim ortaya koyduklarını görüyoruz. Mayalar İspanyolların Amerika’ya ayak bastıkları 16. yüzyıldan itibaren kontrol altına alınmakla birliktesmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı aslında Maya uygarlığının değişik nedenlerle 9. yüzyıllarda duraklığını ve çöküşe geçtiğini anlıyoruz. Kuşkusuz tüm kültürlerin Astronomi ve Astroloji’ye özel bir önem verdiklerini ve sosyal yaşamlarının önemli bir parçası haline geldiğini biliyoruz. Eski Mezopotamya uygarlıklarındasmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı Babil’de ya da Kalde’de olduğu gibismiliv - 2012 Sonun Başlangıcı astronomlar hem astrolog hem de rahip görevini görmekteydi. Teleskobun bulunuşundan çok daha öncesindesmiliv - 2012 Sonun Başlangıcı Mayaların Oryon nebulasının farkında oldukları anlaşılmakta. Pek çok Maya şehrinin değişik yıldızların örneğin Ülker (Pleiades) konumuna göre coğrafi olarak kuruldukları anlaşılmakta. Mayaların astronomik kayıtlarını içeren ve bu konunun en önemli kaynaklarından birisini içeren Dresden Kodeksi pek çok astronomik ölçüme dikkat çekmekte. Bu cetvellerde özellikle Venüs’ün hareketlerine özel bir önem verildiği de görülmekte.