....


Kua sayınızı belirleyin...

Zamanımızdan binlerce yıl öncesine dayanan bir öğreti olan Feng Shui, ırmaktan çıkan dev bir kaplumbağanın sırtındaki karelerin keşfedilmesiyle ilgili bir efsaneye dayanmaktadır. Çin astrolojisi, fengshui ve sihirli kare adıyla bilinen bu eski öğretilerin dayandığı ilkeler kaplumbağanın sırtındaki karelerin incelenmesinden ortaya çıkmıştır.

Bu felsefelerin amacı doğayla bütünlük ve uyum içinde yaşayarak hayatımızdaki zenginlik, mutluluk ve sağlığı arttırmaktır. Çinliler tarafından bilinen bu felsefe aracılığı ile yaşadığımız mekanda doğanın enerjilerini doğru bir şekilde kullanarak yaşamımızı daha kaliteli bir hale getirebiliriz.

Bu öğretinin form ve pusula adı verilen iki ekolü vardır. Form ekolü yaşadığınız mekanı giriş kapısına göre düzenlerken, pusula ekolü yaşadığımız yeri yönlere düzenleyerek pozitif enerjilerin hayatımıza daha rahat akmasını sağlar.

Bu yöntem sayesinde doğum tarihinize göre Kua sayınız belirleyebilir ve Kua sayınıza göre evinizde veya işyerinizde hangi yönünüzü aktive edeceğinizi öğrenebilirsiniz.

Çin öğretisine göre evinizdeki zenginlik yönüne Sheng Chi adı verilir. Eviniz ve işyerinizin Sheng Chi'i kua sayınıza göre değişmektedir.

Kua sayınızı nasıl hesaplayacaksınız?

Kua formülleri hesaplanmasında doğum yılının son iki rakamı toplanır. Tek sayıya indirgenir. Erkeklerin sayısı 10'dan çıkartılır. Kadınların sayısına 5 eklenir. Bu işlem 2000 yılına kadar olan doğumlar için geçerlidir. Eğer doğum yılı 2000 ve sonrasında meydana gelmiş ise kadınlar için 6 sayısı eklenecek erkekler için 9 sayısı çıkartılacaktır.

5 numaralı kua yoktur. Eğer kua numaranız olarak 5 sayısını elde ederseniz, kadınlar için 8 erkekler için 2 sayısı kua sayısı olarak belirlenir.

Örnek1: Doğum yılı 1985 ise; 8+5= 13 ve 1+3= 4

Elde edilen bu tek basamaklı sayıya kadınlar için 5 eklenir, erkekler için ise bu sayı 10 'dan çıkartılır.

Bu durumda kadınlar için kua sayısı 5+4=9 olacaktır.

Erkekler için kua sayısı 10-4= 6 olacaktır.

Örnek 2: Doğum tarihi 1981 8+1=9

Kadınlar için 9+5=14 ve 1+4 =5 bu sayı kua sayısı olamayacağı için kua sayısı 8'dir.

Erkekler için 10-9= 1 Kua sayısıdır.

Örnek 3: 1995 9+5= 14 ve 1+4=5

Kadınlar için 5+5= 10 ve 1+0=1 Kua sayısı 1.

Erkekler için 10-5= 5 bu sayı kua sayısı olamayacağı için kua sayısı 2'dir.

Kua sayınız ne anlama geliyor?

Kua sayınız 1 ise,

Sheng Chi (zenginlik) yönünüz güneydoğu yönüdür. Ev veya işyerinizde bu yönü aktive etmek için ejderha, geniş yapraklı bitki, para, balık sembolü kullanabilirsiniz. Bir akvaryum içine 9 balık yerleştirebilirsiniz (8 kırmızı,1 siyah)
Ahşap bir kabın içine madeni para, kristal, yarı değerli taşlar koyabilirsiniz. Yeşil ve geniş yapraklı bitkileri bu yönünüze yerleştirebilirsiniz.

Kua sayınız 2 ise,

Sheng Chi (zenginlik) yönünüz Kuzeydoğu yönüdür. Bu yönü aktive etmek için ev veya işyerinizde bu tarafa bakan yerlerde kristal bir kasenin içine değerli ve yarı değerli taşlar, kristaller koyabilirsiniz. Kristal olması tercih edilen bir dünya figürünü de kuzeydoğu yönüne yerleştirebilirsiniz.

Kua sayınız 3 ise,

Zenginlik yönünüz Güney yönüdür. Evinizin veya işyerinizin bu yöne rastlayan bölümlerinde kuş sembolleri, horoz, mum, ışık, at sembolü veya biblosu, kırmızı renkli örtüler kullanabilirsiniz.

Kua sayınız 4 ise,

Zenginlik yönünüz Kuzey yönüdür, yaşadığınız yerlerin bu yöne bakan bölümlerinde, su sembolleri, su veya deniz resimleri, akvaryum, metal rüzgar çanı, metal objeler, balık resimleri veya balık objeleri kullanabilirsiniz.

Kua sayınız 6 ise,

Zenginlik yönünüz Batı yönüdür. Ev veya işyerinizde bu yönü aktive ederek zenginliğinizi arttırabilirsiniz. Metal objeler, metal rüzgar çanı, altın rengi metal bir kase, metal bir geminin içine yerleştireceğiniz yarı değerli taşlar, kristaller, yaratrıcılığı çağrıştıran objeler, çocuk resimleri, objeleri kullanarak evinizde veya iş yerinizdeki zenginliğinizi arttırabilirsiniz.

Kua sayınız 7 ise,

Kuzeybatı yönü zenginlik yönünüzdür. Evinizde ve işyerinizde bu yönü aktive etmek için kuzeybatı yönüne metal objeler, metal rüzgar çanı, tanrıça sembolleri, dualar,içi taş, yarı değerli taşlarla dolu metal bir gemi objesi kullanabilirsiniz.

Kua sayınız 8 ise,

Yaşadığınız yerde güneybatı yönünü aktive ederek zenginliğinizi arttırabilirsiniz. Bunun için kristal bir kasenin içine yarı değerli taşlar ve kristaller koyabilir, çift objeler ve dünya figürü kullanabilirsiniz.

Kua sayınız 9 ise,

Zenginliğinizi arttırmak için eviniz veya işyerinizde doğu yönünü aktive etmelisiniz. Büyük yeşil yapraklı bitkiler, balık sembolleri, akvaryum (içine 8 kırmızı 1 siyah balık koyabilirsiniz) ejderha sembolleri, tahta bir geminin içine yerleştireceğiniz metal paralar, kristaller, yarı değerli taşlarla bu yönünüzü aktive edebilir ve hayatınızdaki zenginliğinizi arttırabilirsiniz.....