Ateş, Toprak, Hava ve Su'dan oluşan dört elementin her biri, herkesin içinde olan temel enerji ve bilinci temsil etmektedir. İnsanların her biri bilinçli şekilde bazı enerji türlerine diğerlerine nazaran daha alışkın olduğunu fark etmektedir.

Bu dört elementten her biri üç titreşimsel halde bulunmaktadır: Öncü, Sabit ve Değişken. Bu üç hal ile dört elementin birleşmesinden de Zodyak Burçları denilen temel enerji kalıpları meydana gelmektedir.