Dünyanın ilk hijyenik ped markası” unvanına sahip olan Kotex’in 7 ülkeyi kapsayan “Perineal Bakım Araştırması” sonuçlarına göre cinsel hijyen konusunda Brezilya’da arkadaşlar en önemli bilgi kaynağı sayılırken, Hindistan’da basın ön planda… Türkiye’de ise genç kızlar için en güvenilir birinci kaynak anneler…
Pazarlama Müdürü Alkım Aytaman araştırma ile ilgili, “Dünya çapında 7 ülkede gerçekleştirdiğimiz genital hijyen araştırması sonucunda, kültürel farklılıkların sağlık ile ilgili konularda da önemli bakış açıları ortaya koyduğunu görüyoruz. Bilimsel çalışmalar her zaman olduğu gibi çalışmalarımıza ışık tutmaya devam edecek” dedi.
Avustralya, Brezilya, Kore, Hindistan, Rusya, Türkiye ve ABD’de yapılan araştırmada genital bakım ile ilgili alışkanlık ve davranışlarını etkileyen kültürel perspektiflerin neler olduğu incelenmiş.
Sonuçlara göre Avustralya, Brezilya, Rusya ve ABD’deki kadınların cinsellik, regl, menopoz ve diğer kadınlar ile ilgili konulardaki tutum ve yaklaşımları bakımından daha açık görüşlü olduğu ortaya çıkarken Türkiye, Hindistan ve Kore’deki kadınların genital bakım konusunda açık tartışmalara girmekten kaçındığı belirlenmiş…

Annenin Yaklaşımı Çok Önemli

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden (BÜPAM) Uzman Klinik Psikolog Ebru Ilıcalı Türkiye ile ilgili sonucu şu şekilde değerlendirdi:
“Türkiye’de yapılan çalışmaların büyük bölümü, özellikle de 16 yaşına kadar anne-çocuk ilişkisinin, dolayısıyla yalnız anne-kız değil, anne-oğul ilişkisinin de son derece güçlü olduğunu ortaya koymakta. Belki Hindistan gibi daha geniş aile modelinin devam ettiği toplumlarda bu bağ daha zayıf olabiliyor, ya da kuşaklar arası farkların daha belirgin olduğu ülkelerde ergen için bir önceki neslin güvenilirliği sorgulanabiliyor. Bizdeyse anne-kız ilişkisi kimi zaman genç kızın ayrışmasına izin vermeyecek denli iç içe geçmiş bir ilişki biçiminde karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla, ergenlik dönemine girişte annenin yaklaşımı ergenin gelişimi üzerinde son derece önemli bir etkiye sahip.”

Anneler de Kendini Hazırlamalı

Uzman Klinik Psikolog Ebru Ilıcalı, genç kızlara yön vermede çok önemli etkiye sahip olan annelerin davranış biçimiyle ilgili olarak da şunları söyledi:
“Öncelikle annelerin gerek kızlarını, gerekse kendilerini bu döneme hazırlamaları gerekiyor. Yine bu konuda yapılan araştırmalar, kızların adet görme ve cinselliği algılayış biçimlerinin, büyük ölçüde annelerinin bu konuyu algılayış biçimiyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Kızlarını önceden -adet görme yaşı gittikçe düştüğünden mümkün olduğunca erken- olabildiğince açık ve net bir şekilde bilgilendirmeleri, adet görmenin doğal ve sağlıklılık belirtisi olduğunu anlatmaları, kızlarını dinleyip, onların yanlış olabilecek bilgilerini düzeltmeleri, temizlik ve hijyenin önemini vurgulamaları doğru olur. Sonuç olarak, kızlarının bu deneyimi hazırlıklı ve olumlu bir biçimde yaşayıp, ilerde de olumlu duygularla hatırlamasını sağlamaya çalışmaları oldukça önemli.”


Ülkelere Göre Güvenilir Bilgi Kaynakları

Avustralya
Cinsel hijyen ile ilgili en çok tercih edilen bilgi kaynaklarının anneler, arkadaşlar/akranlar, abla teyze gibi güvenilir yaşça daha büyük kişiler, doktorlar, öğretmenler, internet, resmi ve tıbbi siteler ve online dergiler olduğu ortaya çıkıyor. Özellikler, kişisel konuları hakkında ebeveynleri hatta arkadaşlarıyla konuşmaktan çekinen genç kızlar çoğu bilgiyi internetten ediniyor.

Brezilya
En önemli bilgi kaynağı arkadaşlar… Birçok dergi bütün yaş gruplarına hitap ederek sosyal sınıflar ve cinsel konularda genel bilgiler veriyor. Doktorlar ve eczacılar tarafından önerilen ürünler ve markalar çok güvenilir kabul edildiği için birçok reklamda bir uzmanın görüşünden yararlanılıyor.

Hindistan
Hindistan’da doktorlar ve arkadaşlar, yakın kadın akrabalar gibi güvenilir kaynaklar olarak tercih ediliyor. Basın da bu ülkede büyük rol oynuyor. Eğitimli birçok kadın dergilere ve internete başvuruyor. Çoğu kişi kendi aile hekimi veya jinekologuna danışıyor. Taşrada yaşayanlar, bilgileri broşür şeklinde yerel halk sağlığı merkezinden veya bir sivil toplum kuruluşundan alıyor.

Kore
Kore’de güvenilir kaynaklar arkadaşlar ve kadınlara özgü web siteleri. Tüketiciler kullandıkları yeni hijyenik ped ürünleri ya da regl dönemleri ile ilgili en iyi bakım yöntemleri gibi konularda aralarında sohbet ediyor. Hijyenik bakım konusunda ise Koreli tüketici en çok hekim öğütlerine güveniyor.

Rusya
Diğer ülkelerde olduğu gibi, kadın dergileri ve internet genital bakım konusunda ana kaynaklardır. Doktorlar tarafından verilen bilgiler en güvenilir kaynak olarak kabul ediliyor.

Türkiye
Cinsel bakım hijyeni için en güvenilir birinci kaynak anneler, ikinci kaynak ise arkadaşlardır. Türkiye’deki kadınlar, kişisel kaynaklardan sonra TV, internet, dergiler ve doktorlara yöneliyor.

ABD
ABD’deki kadınlar bilgi edinmek için tek bir güvenilir kaynağa bağlı kalmak yerine, kaynaklarını birleştirmek ve kendi başlarına karar vermek eğiliminde. ABD’de sihirli bileşim, çoğunlukla kredisi yüksek uzmanlar ve sadık akranlar şeklindedir. Daha yaşlı kadınlar TV ve gazetelerden yararlanmayı sürdürürken genç gruptaki tüketiciler hekimlere ek olarak, daha çok internetten ve güvenilir akranlarından yararlanıyor.