zeus faber - Dülger Balığı (Zeus faber)

Dülger balığı, çok garip görünüşlü bir yaratıktır. Yandan basılmış olan, dolayısıyle de yüzden çok yüksek ve çok dar gözüken oval şeklinden tanınır. İki sırt yüzgecinden ilkinin, uzunluklarının yansından itibaren serbest olan çok uzun ışınları vardır. Kuyruk yüzgeci arkada düz kesimlidir. Biraz aralıklı iki anus yüzgeci, sırt yüzgeçlerinin yapısını bir dereceye kadar kopya ederler. Çok iri kann yüzgeçleri, gözden iri olmayan göğüs yüzgeçlerinin altındadır. Pulları ufaktır, buna karşılık, sırtında ve karnında çatallı dikenlerden meydana gelmiş yol dikkati çeker, rengi mevsimine ve bulunduğu bölgeye göre değişir. Akdeniz'de çok kere altm renkli, kuzeyde ise genellikle grimsi-sarı olur. Her buyanında yuvarlak ve simsiyah bir leke vardır. Yüzgeçleri de siyahımsıdır. Ağzı ufak, fakat son derece oynaktır. Dülger balığı'nın bazen bir balık sürüsünün arasında yüzdüğü ve hemen hiç kıpırdamadan ağzını birdenbire boru gibi uzatarak peş peşe birçok balığı kaptığı görülür. 100 santim uzunluğunda ve 15 - 20 kilo ağırlığında büyüklerine de rastlanabilir.