visco2 - Ton balığı
TON BALIĞI
veya öbür adlarıyla
MAVİ YÜZGEÇLİ
TON BALIĞI ve ORKİNOS
(Thunnus thynnus)Ton balığı'nın, kabil olduğu kadar az bir çabayla suda kayabilmek için, hemen hiç pürüzsüz, iğ biçimli bir vücudu vardır. Çeneleri çıkıntı yapmamacasına birbirine uymakta, solungaç kapaklan yanlara âdeta yapışmaktadır. Lüzumsuz direnci yok etmek için, çift yüzgeçleri ile ilik sırt yüzgeci olukların içine yerleşmiştir. Ufacık pulları, çamur kadar kaygan bir derinin içine gömülmüştür. Ton balığı'nın her özelliği çök hızlı ve devamlı bir yüzücü olduğunu göstermektedir. Saatte 65 kilometre hızla yüzen ton balıkları görülmüştür, hele saatte 15 kilometrelik hızları aralıksız devam ettirebilirler. Yukarıdaki sayılara göre yapılan hesaplar, 15 yaşında bir ton baldığı'nın bu vakte kadar bir buçuk milyon kilometreyi aşkın yol yaptığını göstermiştir. Ton balığı, çevresindeki sudan biraz yüksek vücut ısısı olan ender balıklardandır, bu da her halde devamlı faaliyet halinde olmasıyle sıkı bağlantılıdır.
, Mutedil ve tropikal denizlerde sürü halinde dolaşan ton balıkları kurtlara benzetilmişlerdir. Avlarını onlar kadar amansız bir şekilde kovalamakta ve tıka basa karınlarını doyurmaktadırlar. Mürekkep balıklan'yle başka bazı balıklar yiyeceklerinin arasında başlıca yeri tutar.
Ton babkları'mn, kısa göğüs yüzgeçleri ve sırtlarında mavi - yeşil, karınlarında ise gümüşî beyaz olan cazip bir renkleri vardır. Uzunlukları 2-3 metre, ağırlıkları 150-300 kilodur. 4 metre uzunluğunda ve 600 kilo ağırlığında olanlarına da rastlanmıştır.
Ton balıkları Eski Yunanlılarla Romalıların en sevdikleri balıklar arasındaydı. Bugün de dünyanın birçok yerlerinde bol miktarda avlanmaktadırlar. Yakalanan ton balıklarının hemen tamamı konserve edilmektedir.
Ton balıklarının hayat hikâyesi hakkında hâlâ bilinmeyen pek çok taraf vardır. Mavi yüzgeçli tür Akdeniz'in batısında ve Cebelitarık' m hemen dışında yumurtlamaktadır. Sarı yüzgeçli ton balığı'mn (Neothunnus macropterus) ise Orta Amerika'nın batı kıyısı açıklarında ve Filipin, Karolin ve Marshall adaları çevresinde yumurtladığı sanılmaktadır. Mavi yüzgeçli ton balığı'nın ufak yumurtaları iki gün kadar yüzdükten sonra içlerinden yavrular çıkar. Ton balıklan üç yılda erginleşirler.