(Histrio gibba)


Sargasso balığı, Sargasso denizinin yosunları arasında yasar ve bu yüzer ormanda, «parmak» yapılı garip göğüs yüzgeçleriyle oraya buraya tırmanır. Karın yüzgeçleri de aynı zamanda bir nevi ayak vazifesi görerek, balığın, sürünür gibi ilerlemesini sağlar. Kafasındaki sarkık etler ve deriler bu balığın profilini öylesine bozar, rengi de yosunlannkine öylesine uyar ki, sargasso balığı yosunların arasında ilerlerken bir anın içinde gözden silinir.
Uzunluklarının ender olarak 10 santimi geçmesine rağmen, sargasso balıklarının muazzam bir iştahları vardır: Bir defada ağırlıklarından fazla yerler. Muazzam ağızlarının ve istenildiği kadar genişleyen midelerinin sayesinde, kendilerinden iri bir balığı yutabilirler. Bu balık uçar gibi hamleler yapabildiği gibi, solungaç yarıklarından püsküren su fıskiyelerinin ve göğüs yüzgeçlerinin sayesinde, suyun ortasında ağır ağır yüzebilir de.
Yumurtalar, kendilerini yumurtlayan balıktan birkaç kat büyük olabilen jelâtinimsi yüzer sallar meydana getirirler. Balığın yumurtalığının içindeyken sıkı bir kitle görünüşündedirler, fakat bir kere yumurtlandıktan sonra, onları saran jelâtinimsi kılıf muazzam şişer, Sargasso balığı'na hemen bütün tropikal denizlerde rastlanmıştır. İçersinde yaşadığı yosunlarla kuzeye sürüklendiği de olur.
Fenerbalığıgiller (Lophiidae) çoğunlukla oldukça derin sularda rastlanan iri dip balıklarıdır. 12 kadar türden bazıları yılın soğuk mevsiminde sığ sulara girerler. Fenerbalığıgiller Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanuslarında yasarlar. En iri türler 120 santim veya daha uzun olurlar.