Discus20IZOO202MD - Sihlidgîller RENKLİ ve ZEKİ BALIKLAR:
SİHLİDGÎLLER

BALIKLARI, sadece suyun içinde yüzen ve hayat fonksiyonlarım yeknesak şekilde yerine getiren, bütün akıllılıklarım ise oltadan veya ağdan kaçmakta gösteren zekâdan yoksun yaratıklar olduğunu sananlar, «Chromides» takımının dikkate değer «demoiselle» (küçük hanımlar) lerini ve osihlidgiller ini görmelidir.
Bu gerçekten şaşırtıcı balıkların bazıları çetrefil davranışlar gösterirler. Birçokları, suyun altındaki bir alana sahip çıkarak, mülkiyetin ne demek olduğunu bildiklerini ispat ederler. Çetrefil flörtleri ve yavrularını yetiştirirken yaptıkları işbirliği, insana, daha bir tekâmül seviyesine ulaşmış hayvanlar olan köpeklerle kuşları hatırlatır. Gene bu balıklardan bazıları öldürücü deniz-şakayıkları'yle ortak bir hayat sürerler. Bazılarının akvaryumlarda beslenebilmeleri, bu gibi şaşırtıcı faaliyetlerinin izlenmesine imkân vermiştir.
«Demoiselle» ler (Pomacentridae) genellikle mercan kayalıklarında ve deniz kıyısındaki gölcüklerde yaşayan parlak renkli ve ufak tropikal tuzlu su balıklarıdır. Yumurtaları daima anne ile babadan birinin kontrolü altındadır. Beau - gregory, garibaldi ve soytarı balığı adında türler demoiselleler'dendir.
«Sihlidgüler» (Ciehlidae), birçok türlerinin vakitlerinin bir kısmını acı sularda geçirmelerine, birkaçının ise uzunca zaman tuzlu suda yaşayabilmesine rağmen, tropikal tatlı su balıklarıdır. Yaklaşık olarak altı yüz türleri bilinir. Batı Yarımküresinde Birleşik Amerika'nın güneyinden başlayarak bütün Orta Amerika' da, Güney Amerika'nın en büyük kısmında ve Batı Hint adalarının bazılarında bulunurlar. En kalabalık bulundukları kıta Afrika'dır. Meselâ, yalnız Nyasa gölünde 178 değişik türleri vardır. Asya'da yalnız Güney Hindistan ile Seylân'da iki tür vardır. Bu ailesin üyeleri arasında 60 santim uzunluğunda olanları varsa da, türlerin çoğu bunun ancak yarısı kadardır. Sihlidgiller'in yüze yakın türü çeşitli tarihlerde akvaryum balığı olarak Kuzey Amerika' yâ ve Avrupa'ya sokulmuştur.
Bu balıkların davranışları hakkındaki bilgimiz, akvaryum türleri üzerinde yapılan tetkiklere dayanmaktadır. Aralarında daima yavrulara bakım görülmüştür. Erkekle dişi, yumurtaların yumurtlanması için bir yerin hazırlanmasında, yumurtalara bekçilik etmekte ve onları temiz tutmakta, yumurtadan henüz çıkmış yavruları özel surette hazırlanmış deliklere geçirmekte ve gece bir çukurda uykuya yatırmakta eşit derecede çalışmasalar dahi, gece de işbirliği etmektedirler. Bazen erkek bu sorumlulukları tek başına yüklenir, bazı türlerde ise bu işler dişiye kalır. Balıkların, karşılaştıkları çeşitli şartlara uymak için davranışlarında değişiklik yaptıkları da görülmektedir.
Demoiselle'ler ve sihlidgiller, burunlarının her bir yanında yalnız bir tek burun deliklerinin bulunmasıyle öbür levreğimsi balıklardan ayrılırlar. Bütün öbür dikenli - yüzgeçli balıkların her bir yanda iki burun delikleri vardır.