250px Lopholatilus chamaeleonticeps NOAA - Bukalemun balığı BUKALEMUN BALIĞI
(Lopholatiius chamaeleonticeps)


Atlantiğin batı kıyılarında yaşayan «bukalemun balığı» na verdiğimiz bu ad, ikinci kısmı «bukalemun kafalı» anlamına gelen bilimsel adından alınmadır. Gerçekten de, kafatasının arkasındaki bir çıkıntı, bu balığa bir bukalemun profili verir. Bukalemun balığının rengi hoştur. Sırtı mavimsi yeşil, yanları sarı veya pembe üzerine sarı beneklidir. Karnı pembe ve beyaz, kafası tepesine doğru kırmızımsı, altta ise beyazdır. Bol dişli ve geniş bir ağzı vardır. Bukalemun balıkları 25 kilo ağırlığında olabilirse de, ortalama çok daha azdır. Bu balıklar denizlerin dibinde veya dibine yakm yaşar ve özellikle yengeçlerle beslenirler. Bazen başka balıkları da yedikleri olur. Yumurta dökümü mevsimi yazdır. Ufak bukalemun balığı yumurtaları denizin yüzeyinde yüzer.
1882 yılında okyanus suyunun ısısındaki anî bir düşüş bir buçuk milyara yakın bukalemun balığı'nm ölümüne sebep olmuştu.