Phenacogrammus interruptus 2 - Dikenliyüzgeçliler DİKENLİYÜZGEÇLİLER

ALTI BİNE YAKLAŞIK TÜRLERİYLE KEMİKLİ BALIKLARIN EN KALABALIĞI:
DİKENLİ YÜZGEÇGİLLER

DİKENLİ - YÜZGEÇLİLER» (Acanthopterygii) kemikli balıkların en kalabalık grubudur. Bu balıkların başlıca özellikleri şunlardır: Pulları taraksızdır, kafaları da çoğunlukla pulludur. Sırt ve anus yüzgeçlerinde daima, ucuna kadar sert» kemiksel ışınlar yer alır. Altı - takım, adını bu özelliğinden almakta ise de, daha önce de gördüğümüz gibi başka alt - takımlarda da yüzgeçleri kemiksel ışınlı balıklar bulunmakta, böylece bu özellik yalnız dikenli -yüzgeçlilere öz olmaktan çıkmaktadır. Buna karşılık bu âlt-tâkımda karın yüzgeçlerinin mevkii ilginçtir: Bunlar daima çok önde yer almakta ve göğüs yüzgeçlerinin ya önünde, ya da aralarında bulunmaktadır. Yüzme keselerinin boğazla bağlantısı yoktur.
Dikenli - yüzgeçliler, 6000'e yakın türleriyle kemikli balıkların en kalabalık grubudur. Bu alt - takım oldukça geç bir tarihte dünya yüzünde belirmiştir. İlk fosillerine Tebeşir Devri kütlelerinde rastlanmıştır. O zamandan beri çok gelişmişler ve bütün iklimlerde gerek denizlerde, gerekse tatlı sularda yaygm, çok sayıda aileye ve tipe bölünmüşlerdir. Ekonomik önem bakımından hamsigillere, alabalıkgillere ve mezgitlere yaklaşamazlarsa da, gene de aralarında çok değerli balıklar yer alır.