Betta Splendens - Siyam kavgacı balığı SİYAM KAVGACI BALIĞI
(Betta splendens)


«Siyam kavgacı balığı» bir yüzyıldan beri Siyamlılar tarafından dayanıklılığı ve dövüşgülüğü sebebiyle özel olarak yetiştirilmektedir. Aynı «Betta» grubundan başka balıklar
da gene Siyam'lılar tarafından iri yüzgeçleri ye şahane renkleri için üretilmişlerdir. Böylece aynı kökten ilk bakışta başka türlere mensup oldukları sanılabilecek kadar farklı balık tipleri üretilmiş olmaktadır.
Dövüştükleri için üretilmiş «Betta »lar, kökleri olan yabani balıklara benzerliklerini muhafaza etmişlerdir. Asıl dövüşçüler olan ergin erkekler, en çok 6-7 santim uzunluğundadırlar. Bunlar, bir dişiye gösteriş yapmadıkları veya kendilerini tehdit eden başka bir erkeğin karşısında bulunmadıkları zaman donuk kahverengi olan kısa yüzgeçli balıklardır. Fakat heyecanlandıkları vakit, birbirlerine karışmış nefîs kırmızı, altın, mavi ve siyah renkleri göz önüne sererler.
Siyam kavgacı balıklan'nın yabanileri de kavgacıdır. İki erkek aynı kabın içine konulacak olursa, belki on beş dakika süreyle dövüşürler. Fakat özel surette yetiştirilmişlerin, ta ki taraflardan biri pes deyene kadar altı saat boğuştukları görülmüştür. Bu balıklar birbirlerine küçük ve sivri dişleriyle saldırır ve birbirlerinin yüzgeçleriyle pullarını koparırlar. Siyam'lılar bu balıkları yüzyıllardan beri horoz gibi dövüştürmektedirler.
Güzel renkleri Ve yüzgeçleri için üretilmiş «Betta» lar, dövüşme kabiliyetlerini kısmen kaybetmişlerdir. Ergin erkekleri, bazen vücutlarından da uzun olabilen ipeğe benzer nefîs. sırt, kuyruk ve anus yüzgeçlerini göz önüne sererler. Renkleri arasında kırmızı, kahverengi, mavi, yeşil ve bej yer alır.
Siyam kavgacı balıkları'nm yabanilerine Siyam'da göllerde, hendeklerde ve başka durgun sularda rastlanır. Küçük tatlı su kabukluları ve böcek lârvalarıyle beslenirler. Sivrisinek larvalarını yok ettiklerinden insanlara yararlı sayılırlar. Bankok' da, larvalarım Siyam kavgacı balığı yetiştiricilerine satmak üzere sivrisinek üretenler vardsr. Siyam kavgacı balıklan da, grubun öbür üyeleri gibi hava solunduklarından çok batak sularda ve esaret hayatında küçük kaplar içinde yaşayabilirler.
Siyam kavgacı balığı'nın erkeği de, suyun yüzeyinde birbirine yapışan yapışkan kabarcıklardan yuva yapar. Erkek balıkla dişisi yuvanın altında bir araya gelmekte, bu arada dişi birkaç yumurta yumurtlamaktadır. Sudan ağır olan yumurtalar tam çöktükleri sırada, erkek onları ağzıyle yakalamakta ve yuvaya taşıyarak kabarcıkların araşma yerleştirmektedir. Bu eylem tekrar edile edile yuvanın içinde 200 -700 yumurta toplanır. Yumurtalara bundan sonra erkek balık bekçilik edecektir. Siyam kavgacı balığı'nın tabiattaki hayat süresi iki yıldır.