Squirrelfish201 thumb - Sincap balığı SİNCAP BALIĞI
(Holocentrus ascensionis)


«Sincap balığı» çoğu zaman gündüzleri gizlenir ve geceleyin karnını doyurmak üzere gizlenme yerinden çıkar. Fakat esaret hayatında huyunu değiştirerek gündüz saatlerinde de ortada görüldüğü çok olmuşsa da bu onun tabiî karakteri sayılmamak icap eder.
Sincap balığı da birçok gece gezen, derin deniz balıkları gibi kırmızı renklidir. Yer yer gümüşî ve kahverengimsi bölgeleri vardır. Fırtlak gözleri siyahtır. Her yanağında bir tek sivri ve gözü çeken dikeni bulunur.
Bu balık bol olarak tutulmazsa da, eti yenilir. En fazla 30 santim uzunluğunda ise de, 60 santimlikleri de bilinir. Sincap balıkları Birleşik Amerika'nın güney doğusu ile Brezilya arasındaki Atlantik sularında yaşarlar. Başkaca denizlerde bulundukları pek görülmemiştir.