DENİZ YILAN BALIĞI
(Conger oceanicus)


«Deniz yılanbalığı», genel görünüş bakımından Amerika nehir yılanbalıkları'na benzer. Fakat deniz yılanbalığı, küçük göğüs yüzgeçlerinin hemen yukarısında ve arkasında başlayan sırt yüzgecinden derhal tanınır. Amerika nehir yılanbalığı'nda bu yüzgeç göğüs yüzgeçlerinin çok arkasında başlar. Amerika nehir yılanbalığı'nm ayrıca derisine gömülmüş minik pullan vardır, deniz yılan balığı'nın hiç pulu yoktur.
Bu iki türün hayat hikâyeleri az çok farklıdır. Deniz yüanbaiıkları hayatlarının tümünü tuzlu sularda geçirir ve yumurtlamak üzere nispeten kısa bir yolculuk yaparak derin sulan boylarlar. Minik yumurtalar suda yüzer, yavru balıklar da bir «leptocephalus» devresi geçirdikten sonra yılanbahklarına öz şekli alırlar. Lârvalık devrelerinde çok ufak, yassı ve saydam yaratıklardır. Bu arada büyüklerine öylesine benzemezler ki, uzun zaman ayrı balık çeşitleri oldukları zannedilmiştir.
Deniz yılanbalık.ar Atlantik Okyanusunun her iki tarafında yaygındırlar, fakat Birleşik Amerikalım Pasifik kıyısında bulunmazlar. Avrupa sulanndakiler daha iridir: 3 metre uzunluğunda ve 50 kilo ağırlığında olabilirler. Amerika kıyılarındakilerin arasında 120 santimlik uzunluğu aşanlar enderdir.