44 f1 - Yayın YAYIN
(Silurus glanus)


«Yayın» veya «büyük yayın» da denilen bu tür, sırt yüzgeç veya yüzgeçleri az gelişmiş veya yok olan, buna karşılık anüs yüzgeci çok uzan olan yayınbalığıgiller'dendiTi Uzunluğu 260-300 santim, ağırlığı 200 kilo olabilir. Tatlı suların bu devi Orta Avrupa ile Asya nehirleriyle göllerinde yaşar. Özellikle Tuna havzasıyle Hazer denizinde boldur. Buna karşılık Güney Avrupa ile İngiltere' de bulunmaz. Bunun yumurta dökümü mevsimi mayıs ve hazirandır. Dişi, 3er milimetre çapında 300.000 yumurta yumurtlar. Pek obur olan yayın, balıklarla, ayrıca küçük memeliler ve kuşlarla beslenir. Eti sertliğine rağmen makbuldür.
Yayın'ın en yakın akrabaları Af. rika'ya öz Eutropius ile Schilbe gnıplan üyeleri ile Hindistan Saccobranchus larıdır. Bu sonuçların, bilimsel adlarından da anlaşıldığı üzere, solungaç deliklerinde başlayarak omurga boyunca kuyruğun ucuna kadar uzanan iki hava keseleri vardır. Bu yayınbalığıgüler bu tertip sayesinde «Clarias» lar gibi bir sudan çıkıp öbürüne geçebilirler.
Üçüncü bir yayınbalığıgiî grubu sırt ve anüs yüzgeçleri kısa, yağ yüzgeçleri ise iyi gelişmiş olanlardır. Köpek yayını bu gruba girer.