cyprinid 3 - Sazangiller SAZANGİLLER

SAZANGİLLER» (Cyprinidae) ailesi üyelerinde pullar orta veya iridir, ağız oynaktır, çenelerin üzerinde ve ağız içinde diş yoktur, buna karşılık yutak kemiklerinin üzerinde, yiyecekleri ezip hamur haline getirmeye yarayan çeşitli tiplerde dişler bulunur.
Sazangillerin bir başka özelliği de kulaklarıyle hava keselerini birleştiren bir küçük kemik zincirinin (Weber cihazı) varlığıdır. Bu yüzden de sazangillerin üyesi bulunduğu kalabalık gruba »kemikdesteklikeseliler» (Ostariophysi) denilmektedir. Bu tertibin vazifesi, hareketleri, sesleri ve basınç değişikliklerini keşfetmeye yardımcı olmaktır.
Sazangiller genellikle, yaz mevsiminin sulara tesir eden yüksek ısılarına ayak uyduran ve kolay solunan balıklardandır. Alabalıkgillerle aralarındaki başlıca ayrılıklardan biri de budur. Alabalıkgillerin Kuzey Yarımküresinin mutedil ve soğuk kuşaklarının yerlisi olmalarına Karşılık, sazangiller mutedil ve tropikal kuşaklarda yaşarlar. Alabalıkgiller' in yumurtlama mevsimi kış, sazangillerinki ise ilkbahar ve yazdır.
Avrupa ile Kuzey Amerika tatlı suları sazangiller bakımından zengindir. Fakat bu aile asıl Güney Asya ile Afrika'da gelişmiş olup mutedil kuşaklarda bilinmeyen bir tür kalabalığı gösterir. En iri sazangiller de yine Güney Asya ile Afrika'dadır. Güney doğu Asya'ya öz «Catlocarpio siamensis 3 metreye yakut uzunluğuyla sazangillerin devidir.