hauki - Turnabalıgiller TURNABALIGİLLER

TURNABALIĞIGÎLLER» in de bazı ilkel özellikleri vardır. Var olduğu takdirde hava keseleri boğazla bağlantılıdır, karın yüzgeçleri hayli arkadadır ve kıt kemiksel ışınları iyi gelişmemiştir. Bazısında ayrıca bir.yağ yüzgeci göze çarpar.
Alt-takımın en önemli grubu «Esox» birkaç dizi halindeki güçlü dişleriyle göze çarpar. Alt çenedeki 5-8 diş uzun birer azı dişi halini almıştır. Aralarında yedek dişler de göze çarpar. Alt. çene burundan daha ileriye uzanır. Kafa yassılmış, ön ucunda âdeta ördek gagası şeklinde basılmıştır. Ufak olan pullar balığın yanaklarına ve kuyruk yüzgecine kadar yayılmıştır. Bunların değişik boy ve ağırlıkta pek çok çeşidi vardır.