• Chimaera2 - Denizkedisigiller
  • DENİZKEDİSİGİLLER
  • TÜM-BAŞLILAR» Holocephali takımına giren «denizkedisigiller» (Chimaeridae), köpekbalıklarına çok benzemekle beraber, solungaçlarının, kemikli balıklardaki gibi bir kapağın altında gizli olmasıyle onlardan ayrılırlar. Çok kere garip şekillidirler, hele burunlarının şekli gerçekten ilginçtir. Ağızları az sayıda diş levhalarıyle silâhlıdır. Sırt yüzgeçlerinin önünde bir diken yer alır.
  • En yaygın tür deniz kedisidir (Chimaera monstrosa). Bazı dillerde «deniz faresi» de denilen bu balığın gerçekten garip bir görünüşü vardır. Uzun vüeut ipliğimsi bir kuyrukla son bulur. Erkeklerinde, gözlerin arasında ince bir kemiksel çıkıntı göze çarpar. 100 santim uzunluğundaki deniz kedisi'nin düz derisinin rengi altın sarısı, kahverengi ve beyazın türlü tonlarıdır.
  • Deniz kedisi'ne Avrupa kıyılarında çok rastlanır Japon sularında ve Afrika'nın güney ucunda da görülmüştür. Çok derinlerde yaşayan bu balık, pek ender olarak yüzeyde avlanır. Yumurtlayan balıklardandır.