34850216 wa - Testere balığı TESTERE BALIĞI
(Pristis pectiriatus)


Testere balığının burnu uzamış. uzamış ve her bir kenarında 24-32 kuvvetli ve keskin diş bulunaa yassı bir bıçak seklini almıştır. Bu testeremsi uzuv balığın tüm uzunluğunun üçte biri kadar ve bu balıkların ufaklarında dahi korkulacak bir silâhtır. Testerebalıklarının 6 metrelik iri türlerinde kaidesinde 30 santim eninde ve tüm 180 santim uzunluğunda olabilir. İki kenarındaki dişler bu arada 5'er santimlik çıkıntılar yaparlar.
Testere balığı'nın ağzı kafasının alt yüzündedir ve ufak, küt dişlerle silâhlıdır. Bu balık yiyecek elde etmede «testere» sinden yararlanır. Balık sürülerinin arasına dalarak bu uzvunu sağa, sola sallar, ya da bununla dipteki çamurları karıştırır. «Testere»sîndeki dişlerin birine bir balığı taktı hu hemen dibe inerek avını dibe sürterek salıverir, sonra da hızla üzerine yüzerek yutar.
Testere balıklan çok yaygın balıklardır. Dünyanın bütün sıcak denizlerinde bulunurlar. Akdenizde bile bîr türleri vardır. Genellikle sığ suları tercih eder, bazen de akarsuların yukarı boylarına kadar seyahat ederler. Yavrularını canlı olarak doğururlar. Yirmi kadar yavru testereleri ile dünyaya gelirse de, bu korkunç organ doğum esnasında zardan bir kının içindedir. Bu balıkların derisinden ve karaciğerindeki yağdan faydalanılır.
Testere balığıgiller'in altı çeşidi vardır. Vücutları köpek balıklarınkine benzerse de, aslında vatozlarla daha yakın akrabadırlar. Bu, solungaç yarıklarının, köpekbalıklannki gibi yanlarda olacağına, kafalarının altında bulunmasından da bellidir.