MAHMUZLU CAMGÖZ
(Squalus acanthias)


«Mahmuzlu camgöz», gerek Atlantik Okyanusunda, gerekse Akdeniz' de ve kollarında en yaygın türdür. Uzun yapılıdır. Kafası yassı ve ucunda yuvarlanmış, göğüs yüzgeçleri çok büyük, karın yüzgeçleri ufaktır. Uzunluğu 1 metreyi, ağırlığı 10 kiloyu geçmez.
Bilimsel adı «Centrophorus granulosus» olan bir akraba tür de Akdeniz'de iyi bilinir. Cezayir kıyılarında çok avlanır, eti «kılıçbalığı» adı altında çok yenilir, derisinden de lüks deri yapılır. «Deniz domuzu» (Oxynotus centrina) hacimli vücudu ve derisinin tuğla rengiyle dikkati çeker. O da bazen Akdeniz kıyılarına sokulur.
Aynı aileden bazı köpekbalıklarına «düğümlü köpekbalıkları» adı verilir. Bunlar dikenli akrabalarına hemen her bakımdan benzemekle beraber sırtlarında dikenden yoksundurlar. Ötekilerden iri, hatta çok kere dev yapılı hayvanlardır. İçlerinde en ilginci Norveç'lilerin «Haakyerring» dedikleri «buz köpekbalığıdır (Laemargus borealis). Bu tür biteviye kül grisi renginde ve 6-8 metre uzunluğundadır. Kuzey Buz Denizi'nde yaşar. Açık denizin derinlerinde dolaşır ve ancak bir avını kovaladığı zaman kıyılara yaklaşır.
Buz köpekbalığı yırtıcılık ve pisboğazlık konusunda akrabalarından geri kalmaz. Her türlü deniz hayvanı ve leş yer. Ama insanlara saldırdığı enderdir. Kuzeyin balinasının en büyük düşmanıdır. Bu dev memelinin vücudundan insan kafası iriliğinde parçalar koparır. Norveç'te, İzlanda'da ve Grönland'da karaciğerinden zengin bir yağ çıkarılır. Su geçirmez derisi ûe ayakkabı yapımında kullanılır.
dogfish - Mahmuzlu camgöz