CANAVAR BALIĞI
(Carchorodon carcharias)

«Canavar balığı» nın bir adı da «insan avcısı» dır. Bütün köpekbalıklarının en tehlikelisi olduğuna göre, bu tür her iki adına da lâyıktır. Yüzücüleri sakat bıraktığı veya Öldürdüğü yetmezmiş gibi, ortada sebep yokken küçük sandallara saldırdığı da görülür. Pisboğazlığından, emniyette olan pek az canlı vardır. Canavar balıklarrnın midesinde, çok defa bütün halde olmak üzere ayı balıklan, foklar, deniz kaplumbağaları, başka köpekbalıkları, ton balıkları ve başka türleri bulunmuştur.
Bazı dillerde adı «beyaz köpekbalığı» olan canavar balığı, bütün dünyadaki ılımlı ve sıcak okyanuslarda yaşar ve bazı bölgelerde sık sık karalara sokulur.
Ele geçen bir canavar balığı 11 metre uzunluğundaydı, fakat ergin iişiler genellikle 450 santimi geçmezler. 6 metrelik bir canavar balığı ise 3 500 kilo ağırlığındaydı.
Gene aynı takımdan «İsurus» lar açık denizlerin usta yüzücüleridir, «Odontaspis» ler ise dibe yakın yaşayarak balıklar ve yengeçlerle beslenirler. «Odontaspis ferox» ile «Odontaspis taurus» adındaki iki türe İngilizler «kum köpekbalıkları» derler. Kıyı sularında grup halinde avlanırlar. 3-4 metre uzunluğunda olur ve ailenin öbür üyeleri gibi canlı yavru doğururlar.