Öz Köpekbalıkları

sel007 - Öz Köpekbalıkları


Batı Atlantiğin «Mustelus canis» i ve Doğu Pasifiğin «Mustelus ealifornicus» u, 150 ve 75 santim uzunluğunda küçük köpek balıklarıdır. Açık denize çıkmayıp genellikle kıyılara yakın sularda dolaşırlar.
Her iki tür en çok yengeçler ve ıstakozlarla beslenirler. Bulunca çöple de yetinirler. Öz köpekbalıklarının altı sıra yassılmış dişleri vardır. Görünüşlerine bakılırsa, bu dişler, öbür köpek balıklarının daha sivri dişleri gibi etleri parçalayacak yerde, yiyecekleri ezmeye yararlar. Tabiat bilginleri arka sıralardaki dişleri işaretlemek suretiyle, bunların yavaş yavaş öne doğru kaydıklarını ve ağzın önünde olup düşen dişlerin yerini aldıklarım göstermişlerdir. Devamlı yeni dişler vücut bulduğuna, öndekiler ise döküldüğüne göre, New York Akvaryumunda köpekbalığı havuzunun dibindeki kumun üzerinin yüzlerce köpekbalığı dişi ile dolu olmasına şaşmamak lâzımdır.
Başka incelemeler, öz köpekbalığının, avını bulmakta gözlerinden çok koku alma duygusundan yararlandığım göstermiştir. Halbuki bu çeşit köpekbalıklarının enikonu gelişmiş gözleri vardır.
Öz köpekbalıkları canlı yavrular doğururlar. Doğumdan önce anne ile yavrusunun dolaşım sistemleri arasında sıkı bir plasenta bağlantısı vardır. Embriyonun bu yolla beslenmesi memeli bayvanlardakiyle kıyaslanabilir. 4-20 öz köpekbalığı yavrusu ilkbahar sonunda veya yaz başında dünyaya gelir. Öz köpekbalıkları'nın ticarî yönden önemleri yoktur. Başka balıkları çok yedikleri için, bollukları balıkçılara zarar verir.