KAPLAN KÖPEKBALIĞI
(Galeocerdo cuvier)


«Kaplan köpekbalığı» bütün dünyadaki tropikal denizlerde bulunur ve yazın mutedil denizlere de girer. Halk dilindeki «kaplan» adının, pisboğazlığı ile tırpan şeklindeki dişlerinden mi, yoksa gençlerinin derisini süsleyen çizgilerle lekelerden mi ileri geldiği belli değildir. Her ne olursa olsun, kaplan köpekbalıkları basa bölgelerde en tehlikeli köpekbalığı türü sayılır ve hele Avustralya çevresinde insan avcısı olarak tanınırlar.
9 metre uzunluğunda kaplan köpekbalıkları çok duyulmuştur, fakat ortalaması 5,5 metreyi geçmez. Bu köpekbalıkları doğdukları zaman 45 santim uzunluğundadırlar.
Kaplan köpekbalıklan'nm pisboğazlıgı meşhurdur. Küçük yengeç lerden dev deniz kaplumbağalarına ve başka iri köpekbalıklarına varıncaya kadar ele geçirebildikleri her türlü canlıyı yerler. Çöpleri, ineklerle atların kafalarıyle toynaklarını, bütün kedileri, köpekleri ve keçileri, hattâ insan cesetlerini yuttukları görülmüştür. Midelerinden eski çizmelerle paçavralar, konserve kutuları ve kömür çuvalları dahi çıkmıştır.
Bu kalabalık tür, derisi ve bir dereceye kadar karaciğeri için avlanır. Birçok köpekbalıklarınki gibi, bunun da eti lezzetli sayılır ve bazı yerlerde yenilir.
Bütün harhariyaslar, yukarıda sayılanlar kadar iri değildir. Avrupa' nın batı kıyılarında görülen 2 metre uzunluğundaki öz köpekbalıkları sıcak sulardaki akrabalarından daha az tehlikelidirler.
reqtigre - Kaplan köpekbalığı