«Kedi - balığıgiller», çift sırt yüzgeçleri ve beş çift solungaç yarığı olan köpek balıklarındandır.İlksırt yüzgeçleri karın yüzgeçlerinin gerisindedir. Kuyruk yüzgeçlerinin üst lobu da alttakinden fazla gelişmiştir. Gözlerinin kapağı yoktur. Dişleri kama biçimli ve her iki çenede eştir. Bu grupta boy ve görünüş bakımlarından çok farklı türler yer alır.
Avrupa kıyı sularında kaynaşan kedi balığıgiller arasında ikisi iyi bilinir: «Küçük kedi balığı» (Scyllium canicula) ile «büyük kedi balığı» (Catulus stellaris). tiki 50-80, ikincisi 100 santim uzunluğundadır. Derideki lekeler küçük kedi balığı'nda çok küçük ve birbirine yakın, büyük kedi balığı'nda aksine geniş ve dağınıktır. Fakat ikisini ayırt etmek için en iyi kısas burun deliklerinin loblarıdır. Küçük kedi balığı'nınkiler yanyanadır ve üst dudağı örterler, büyük kedi balığı'nınkîler aksine ayrıktırlar ve üst dudağı açıkta bırakırlar. Her iki tür de yumurta yumurtlar. Her bir köşesinde bir burgu bulunan dikdörtgen biçimli yumurtalar yosunlara asılı olarak bulunur.
Daha ender bir başka küçük köpekbalığı olan «İspanyol köpeği» (Pristiurus melanostomus), küçük ye büyük kedi balıkları'ndan, kuyruk yüzgecinin üst kenarının testere gibi diş diş olmasıyla aynlır. Yumurtalarında burgu yoktur. Bu türün uzunluğu en çok 1 metredir.
Yukarıda bahsettiğimiz kedi balıklarıyle deniz köpeklerine çok kere köpekbalığı adı verilmez. Halbuki bu minyatür köpekbalıklarının büyüklerinden tek ayrılığı boylarındadır. Yoksa onlar kadar yırtıcıdırlar.
«Schylliorhinidae» ailesinin üç iri türü sıcak denizlerde yaşarlar.
Gençlerde enine çizgili, erginlerde ise yuvarlak lekelerle süslü 2-3 metre uzunluğundaki «çizgili köpekbalığı» (Stegostoma tigrinum), Hint Okyanusu ile Çin denizlerinin kıyı köpekbalığıdır. En çok kabuklu deniz hayvanlarıyle beslenir.
«Ebrulu köpekbalığı» (Orectolobus barbatus), enli ve yassı vücudu ve bilhassa suyun içindeki otların ve kayaların arasında göze çarpmamasını sağlayan halı desenini andırır rengiyle en garip köpek balıklarından biridir. Başının üzerindeki püsküle benzer çıkıntılar onu büsbütün çevreye uydurur. Uzunluğu 2-3 metredir.
Afrika'nın batı kıyılarında «uykucu» diye isimlendirilen «dadı köpekbalığı» (Ginglymostoma cirratum), açık denize rağbet ederse de, bazen kıyılara yaklaşır ve kumsallara vurur. O zaman kendisini yakalyanlara hiç karşı koymaz. Tasasızlığı o ülkeler atasözlerine konu olmuştur. Bu tür, içinde dünya yüzüne çıkmaya hazır yavrular bulunan yumurtalar yumurtlar. Bu biteviye esmer renkli köpekbalığı da 2 - 3 metre uzunluğundadır. 4-4.5 metrelikleri dahi görülmüştür.