GÜNÜMÜZDEKİ OMURGALILARIN EN İLKELLERİ OLAN BU YARATIKLAR TÖRPÜYE BENZEYEN DİLLERİYLE BAŞKA BALIKLARIN VÜCUTLARINDA AÇTIKLARI YARALARLA BESLENİRLER

TAŞ - EMENGİLLER» günümüzdeki omurgalı hayvanların en ilkelleridir. Tek burun delikleri olan bu yılan balığı biçimindeki, çenesiz ve pulsuz balıklar, öbür balıkların çoğunluğunda gördüğümüz çift yüzgeçlerden (göğüs ve karın yüzgeçleri) de yoksundurlar. Sert ve törpüye benzer dilleriyle başka balıkların vücudunda delik açmak suretiyle beslenirler.
«Yuvarlak - ağızlılar» (Cyclostomi) sınıfına giren bu yaratıkların elli kadar türü bilinir. Uzunlukları 15 santimle 90 santim arasında değişir.