Kafatassızlar

Birçok dillerde «mızraksı - balıkçık» diye adı geçen «batrak» (Amphioxus lanceolatum), dünyanın birçok kısımlarındaki ılık ve sıcak denizlerde kuma gömülü olarak yaşayan 5-6 santim uzunluğunda saydam ve balığıtnsı bir hayvandır. Vaktinin çoğunu kumun içinde gizli olarak geçirir ve yalnız burnunu meydana çıkarır. Arada ortalıkta dolaştığı görülürse de çok geçmeden gene kuyruğundan itibaren kuma gömülür. Ufak bir balığa benzemesine rağmen, gözleri ve kulakları beyni, kalbi ve iskeleti yoktur. Ağzından girip solungaçlarından dışarı çıkan sudan süzdüğü mikroskopik organizmalarla beslenir.
Batrak'lar, Güney Çin'de Amoy'a yakın bir noktada o kadar boldurlar ki, ufaklıklarına rağmen avlanıp yenilirler. Bir tek mevsimde 35 tona yakın batrak yakalandığı hesaplanmıştır. Bu miktar ise bir milyar hayvana eşittir.