«Gömlekliler» den «tulumlular» a, bazı dillerde uygun görülen «deniz fıskiyesi» adı gayet uygun bir deyimdir, zira bu hayvanlardan birine dokunulacak olursa, bir, iki küçük fıskiye halinde su püskürtür. Bilmeyen, onu, bir deniz bitkisi, ya da bir sünger zannedebilir. Bir ucuyla bir kayaya yapışmış olan, öbür ucunda ise iki delik bulunan torbamsı, ufak bir cisimdir. Vücudu bir nevi gömlek veya tulumun içindedir, adı da bundan ileri gelir.
Tulumlular yalnız denizde yaşarlar, bazıları cezir zamanlarında su yüzünde kalan kayaların üzerindedir, daha başkaları derin sularda barınmayı tercih ederler, suda serbestçe sürüklenenleri de vardır. Bir yüzeye yapışmış gömleklilerin ilginç bir Özellikleri de, serbestçe yüzen, minik, tetarimsi yaratıklar olarak hayata başlamalarıdır. Fakat çok geçmeden bir yere yerleşir, kuyruklarını kaybeder ve ergin şekillerim alırlar. Hayatlarının geri kalan kısmım bitki gibi aynı yerde geçireceklerdir. Tulumlular gene bitkiler gibi tomurcuklanmak suretiyle üreyebilirler. Bir tek tulumlu'nun tomurcuklarından böylece koca koca koloniler meydana gelir. Tulumlular, sudan süzdükleri mikroskopik hayvancıklarla beslenirler.
Gömleklilerin «tulumlular» dan (Ascidiacea) başka, «ekliceler» (Larvacea) ve «salpalar» (Thaliacea) denilen iki dalı daha vardır. Hepsi denizde yaşarlar.