BAZI BALIKLAR, etraflarındaki dünya ile duygu ilişkileri kurmak için daha çok gözlerine bel bağlarlar. Çizgili levrek ile turna balığı böyledir. Mersin balığıgiller gibi başka balıklar daha çok koku alma duygularına güvenirler. Bu tip balıkların, çevrelerini araştırmak için çok kere «duyargaları» vardır. Suyun içinde cisimlere bakmak, havada rastlanmayan güçlükler çıkarır. Buna rağmen birçok balıkların görüşü gerçekten keskindir. Alabalık ile levreğin gelip balıkçının yemini büyük bir isabetle çar pişini göz önüne getirin. Balıkların renk de gördükleri tesbit edilmistir.
Balıkların, kafalarının içinde gizli olmakla beraber, kulakları da vardır. Onlar da, öbür omurgalı hayvanlar gibi, kulaklarından, denge sağlamakta ve ses dalgalarını zaptetmekte yararlanırlar. Balıklarda ayrıca, derinin altında bulunan ve bir seri gözenek aracıyle dışarıyla bağlantı kuran bir küçük kanal sistemi vardır. Bir kısmı, çizgili levrekte olduğu gibi, dıştan görünen bu çetrefil organ, suyun ilettiği sayısız titreşimleri «hisseder.»
Bir avuç kadar türün dışında kalan balıklarda burun ağızla bağlantılı değildir Balıklar burunlarından sadece koku almakta yararlanırlar, solunmakta değil. Kurbağagiller ile çok yakın akrabaları ve belki de bazı yılan balıkları bu bakımdan öbür balıklardan ayrılırlar. Suyun içinde koku ile tadı ayırt etmek çok güçtür, fakat balıkların kimyasal maddelere hassas olduklarını gösterir deliller çoktur. Birçoklarında vücutlarının büyük bir kısmına dağılmış tad alma cisimleri vardır, böylelikle de bunlar yiyeceğin varlığını kuyruklarıyle dahi farkederler. Dokunaçlar ve başka duygu organları genellikle tad alma cisimcikleriyle silâhlıdır.