Balığın vücudu

ÇİZGİLİ levrek gibi tipik bir balığın, iki ucunda incelen ,aşağı yukarı iğ biçiminde bir vücudu vardır. Aerodinamik biçimli, kaslı vücudu, suyun nispeten yoğun ortamında çabuk hareket etmesine elverişlidir. Kuyruk yüzgeci dahil, vücudun arka kısmı balığın sudaki başlıca hareket aracıdır: Bir yandan bir yana hareketi, balığın ileriye doğru yol almasını mümkün kılar. Kuyruk yüzgeci bu eylemde ikinci derecede bir rol oynarsa da daha keskin bir hareket sağlar. Sırt yüzeyinin orta hattı üzerindeki sırt yüzgeçleri ve karın yüzeyinin orta hattı üzerinde, anüs'ün arkasına düşen anüs yüzgeci dengeleyici vazifesi görür. Çift olan göğüs ile karın yüzgeçleri (başka omurgalı hayvanların omuz ve kalça eklemlerine bağlı kol ve bacaklarının karşılığıdırlar) durmak, dönmek ve başka manevralarda işe yararlar.
Bir balık suda yukarıya aşağıya, aym zamanda da bir yandan bir yana ve öne ve arkaya hareket etmek zorundadır. Kuşlarla yarasaların dışında kalan pek az omurgalı hayvan böyle bir problemle karşılaşır. Balıklar bu işte yüzgeçleriyle oynak vücutlarının ortak çalışmasından yararlanırlar. Solungaçlardan atılan su, balığı öne sürdüğüne göre, solunumun bile tamamlayıcı bir tesiri vardır.