Çocuklarda Yaşa Göre Persantil Değerleri

persantilresim1er3 - Çocuklarda Yaşa Göre Persantil Değerleri

Normal çocuklar arasında genetik yapıya bağlı olarak boy, vücut yapısı, büyüme temposu, fizyolojik özellikler ve kişilik yönlerinden büyük farklılıklar vardır. Bu nedenle değişik yaşlarda vücut ölçümleri ve diğer özellikler için alt ve üst sınırların bilinmesi gerekir.

Sağlıklı çocukların boy uzunlukları ilk 6-12 aydan başlayarak genetik yapılarına özgü persantil değerlerine yaklaşır ve 2-3 yaşlarında çocuğun kendi genetik özelliğini yansıtan persantil değere ulaşır.

Vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi, kemik olgunlaşması gibi büyüme ve gelişme ile ilgili çeşitli parametrelerin değişik yaşlarda gösterdikleri dağılım, normalin alt ve üst sınırları, normal çocuk gruplarından elde edilmiş verilere dayanılarak hazırlamış tablo ve eğriler ile belirlenmiştir.

Bu eğrilerde 3. ve 97. persantil arasındaki değerler normal kabul edilir. Tek bir ölçüm ile elde edilen bilgi çok sınırlıyken belirli aralarla yapılan izlemden elde edilen bilgi çok değerlidir. 50. persantil ortalama çocuk ölçüsünü gösterirken 3. persantil en kısa veya en zayıf normal çocuğu, 97. persantil en uzun veya en kilolu normal çocuğu gösterir.

Çocuklarda Yaşa Göre Persantil Değerleri


ERKEK ÇOCUKLARI


e1oh3 - Çocuklarda Yaşa Göre Persantil Değerleri
e2oa2 - Çocuklarda Yaşa Göre Persantil Değerleri
e3xj1 - Çocuklarda Yaşa Göre Persantil Değerleri

Çocuklarda Yaşa Göre Persantil Değerleri


KIZ ÇOCUKLARI


k1mh5 - Çocuklarda Yaşa Göre Persantil Değerleri
k2ro4 - Çocuklarda Yaşa Göre Persantil Değerleri
k3ky6 - Çocuklarda Yaşa Göre Persantil Değerleri