26227mg0fm5ma2 - Cocuklarin Siddeti nasil algiladiklarina dair

Çocukların şiddeti nasıl algıladıklarını tespit etmek amacıyla ilköğretim 5'inci sınıf öğrencilerine uygulanan ve resim çizme yönteminin kullanıldığı araştırmada, yapılan resimlerde en çok aile içi şiddete yer verildi.

ADANA - Çocukların şiddeti nasıl algıladıklarını tespit etmek amacıyla ilköğretim 5'inci sınıf öğrencilerine uygulanan ve resim çizme yönteminin kullanıldığı araştırmada, yapılan resimlerde en çok aile içi şiddete yer verildi. Araştırmaya katılanların, yaptıkları resimlerde kaba kuvvet kullanımı, bıçak ve ateşli silahlara daha çok yer verdikleri dikkati çekti. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Filiz Yurtal ile Öğretim Görevlisi Kazım Artut'un, çocukların şiddeti nasıl algıladıkları ve nasıl ifade ettiklerini yaptıkları resimlere göre belirlemek amacıyla yaptığı araştırmaya, 11-12 yaş grubundaki 47'si kız, 77 çocuk katıldı.

Genellikle aile içi şiddet içeren resimler çizdiler

Çocukların şiddeti nasıl algıladıklarını ölçmek için pastel boya kullanarak şiddet uygulayan ve şiddete maruz kalan kişi veya kişileri konu alan resim çizmeleri istendi. Araştırma sonunda bazı öğrencilerin aynı kağıda birden fazla resim çizdikleri görüldü ve kağıtlardaki resimler ayrı ayrı değerlendirildi. Çocukların genellikle aile içi şiddet içeren resimlerde karı koca kavgaları ve erkeğin kadını mağdur etmesini konu eden resimleri çizdikleri gözlendi. Bunu sırasıyla tartışma, kapkaç, çete, savaş ve töre gibi konulardaki şiddet olayları izledi.
Resimlerin yapılan içerik analizinden elde edilen bulgulara göre ele alınan konularda 47 resimle en fazla aile içi şiddete yer verildiği saptandı. Çalışmada çocuklar şiddet uygulayanların 107'sini erkek, 11'ini kadın, 4'ünü de çocuk olarak resmetti. Şiddet uygulayanların 39 resimde kaba kuvvete başvururken, 28 resimde ateşli silahlara, 25 resimde bıçağa, 7 resimde sopaya, 2 resimde ise sözlü saldırıya başvurduğu görüldü.

Sigara, alkol, bıçak, sopa...

Şiddet uygulayan kişileri betimleyen resimlerin incelenmesinde ise elinde sigara, masada rakı şişesi, bıçak, sopa ve ateşli silahların çizilmesi ve bazı resimlerde de öfkeli bir yüz ifadesi çizilerek temanın güçlendirilmeye çalışıldığı gözlendi. Şiddete maruz kalanların resimlerinde ise yüzde morluklar, kişilerin üzerlerinde kırmızı renkli kan izleri, gözyaşları ile gösterildi. Bazı çocukların ise anlatımı pekiştirmek için figürlerinde “konuşma baloncukları”na yer verdikleri gözlendi. Öğretim Görevlisi Artut, resim yapmanın çocuğun önceden öğrenmiş olduğu bazı sözcük ve ifade biçimlerinden daha güçlü, daha yalın bir anlatım ve iletişim aracı olarak gerçekleştiğini söyledi. Bu sürecin çocuğun duygu, düşünce, algı, kavram, tepki ve becerilerinin somut göstergeleri olduğunu vurgulayan Artut, araştırma sonuçlarının, çocukların çizdikleri resimlerde şiddet konusuna karşı duyarsız kalmadıklarını ortaya koyduğunu ifade etti.

Alinti