Sütten kesmede en önemli ilke, zorunlu bir neden olmadıkça bu işlemin kademeli olarak yapılmasıdır. Hastalık, seyahat gibi çocuğun normal düzenini bozan bir durum varsa emzirme bir süre daha devam ettirilmelidir.
Doğal beslenmede 4-6 ncı aylarda ek besinlere başlanması sütten kesmenin ilk aşamasıdır. Bebek giderek katı besinlere ve kaşık ile beslenmeye alışır. Anne sütü daha az miktarlarda ve daha seyrek aralıklarla emilir, bu nedenle salgı da giderek azalır. 12-18 nci aylarda anne sütü tamamen kesilebilir. Annenin önemli bir hastalığı nedeniyle emzirmenin birden kesilmesi zorunlu ise göğüsleri bandajla sıkmak, annenin sıvı alımını kısıtlamak ve 1-2 gün küçük dozlarda estrojen uygulanması sütün çabuk kesilmesinde yardımcı olur.