Öğrenme modelleriBilimin hızla ilerlemesiyle birlikte, kendimize ait bildiklerimiz farklılaşıyor ve üstüne yeni taşlar ekleniyor.

Öğrenme Nedir?

Tarih boyunca eğitimciler, psikologlar ve filozofların üstünde birleştikleri bir tanım bulmak zor. Her kuram, öğrenmeye kendi açısından bakmış ve öğrenme sürecine her kuram farklı bir yaklaşım getirmiştir.

Öğrenmek için pek çok farklı yol vardır ve herkes aynı şekilde öğrenmez. Önemli olan, herkesin en iyi öğrendiği yolu keşfetmek.

Bu keşif, okul sıralarında çok daha büyük önem kazanıyor. Her çocuk, birbirinden farklıdır ve öğrenme modelleri de kendileri gibi farklılık gösterecektir.

Öğrenme modelleri, ilk olarak 1960’lı yıllarda, ABD’de konuşmaya başlanmış. Dünya üzerinde pek çok eğitimci ve bilim adamı, öğrenme modelleri üzerinde değişik çalışmalar ve saptamalar yapmışlar.

“Kişiye Özgü Öğrenme Modeli” fikrinin annesi olarak kabul edilen Prof. Dr. Rita Dunn’a göre; öğrenciye uygun olmayan yollardan bilgiyi öğretmek, öğrenci için katlanılmaz olabiliyor.

Burada en önemli görev, yine anne-baba, öğretmen ve eğitim kurumlarına düşüyor. Çocuğun kendi stiline göre öğrenmesinin önünü açmak gerekiyor.

Çocuğunuz ders çalışırken onu gözlemlediğinizde neler tespit ediyorsunuz? Ders çalışırken aynı zamanda müzik de mi dinliyor? Masada çalışmak yerine, yere ya da koltuğa uzanarak çalışmayı mı tercih ediyor ya da masasının üstü yığılmış kitaplarla dolu ve dağınık mı?

Hepimiz olayları algılar, düşünür ve ifade ederken farklı duyu organ ya da organlarımızı kullanırız. Buna göre de, öğrenme modellerimiz birbirinden farklıdır.

Genel kabul görmüş olan modeller;

• Görsel
• İşitsel
• Dokunsal

Görsel olanlar, dünyayı ağırlıklı olarak “görürler”.

İşitsel olanlar, dünyayı ağırlıklı olarak “duyarlar”.

Dokunsallar ise, dünyayı ağırlıklı olarak “hissederler”.

Küçük çocukların sinir sistemleri olgunluğa erişinceye kadar, genelde tercihlerini belirlemek zordur. Çocuk büyüdükçe, bilgiyi edinme ve işleme sitilleri değişiklik gösterebilir. Burada bahsettiğimiz modellerden hepsini, dağılımları farklı olarak içimizde barındırırız.

Çocuklarımızı dikkatle izlersek, konuşurken, oynarken, dinlenirken ve çalışırken, hangi modeli ağırlıklı olarak kullandıklarını keşfedebiliriz.

Modellerin detaylarını incelersek;

Görseller;

• Renkler ve şekiller hemen ilgilerini çeker.

• Resimli kitapları, dergileri severler.

• Görerek ve izleyerek dikkatini kolaylıkla toplar.

• Gördüğü şeyleri daha kolay öğrenir ve hatırlar.

• Kelimelerin sesinden ziyade, yazılı şekillerini hatırlar.

• Dış görünümüne önem verir.

• Mekanların dekorasyonuna önem verir.

• Araştırma raporları, yazılı raporlar ve grafikleri kullanır.

• Listeler yapar, not alır.

İşitseller;

• Dinleyerek kolay öğrenir ve hatırlarlar.

• Oynarken kendi kendine konuşabilir ya da şarkı mırıldanabilirler.

• Müzik dinlemekten hoşlanırlar.

• Konuşmayı ve dinlemeyi severler.

• Topluluk önünde rahat konuşurlar.

• Sessizleştirilmiş ortamda yaşamaktan hoşlanmazlar.

• Karşılaştıkları insanların yüzlerini unutabilirler ama isimlerini hatırlarlar.

Dokunsalar;

• Gördükleri her şeye dokunmayı ve ellerine almayı isterler.

• Toprak, kum ve hamurla oynamayı severler.

• Oynarken ya da çalışırken üstlerinin kirlenmesinden endişe duymazlar.

• Hareketlidirler; koşmayı, tırmanmayı severler.

• Açık havayı tercih ederler.