Çalışmalar gösteriyor ki lisan ile aktif maruz bırakılan çocuklar, yaşıtlarına göre sosyal ve eğitimsel avantajlara sahip oluyorlar. Okuma çocukları lisan ile maruz bırakmanın en iyi yolu.

Çocuğunuza kitap okumak , onun gelecekteki bağımsız okuma isteğinin temellerini oluşturacaktır. Fakat çocuğunuz bağımsızca okumaya başlamadan önce, ‘acil dil becerileri’ denilen bir takım becerilere sahip olmalıdır. Bunlar:


• zengin bir kelime haznesine sahip olmak ve bu kelimelerin kullanım yerlerini bilmek

• kelimelerin daha küçük seslerden oluştuğunu anlamak

• bir sayfadaki işaretlerin harf ve kelimeler olduğunu anlamak

• alfabedeki harfleri bilmek

Çocuğunuzun bu becerilere sahip olması için oyunlara, kartlara veya özel bir takım malzemeye ihtiyacınız yoktur. Kitaplar, çocuğunuz ve siz yeterlisiniz. Onun bağımsızca okumayı öğrenmesi için yapabileceğiniz en iyi şey, mümkün oldukça ona kitap okumaktır.