9 ay boyunca bebeğinizle aranızdaki bağı kuran, onun nefes almasından yemek yemesine kadar, her ihtiyacını karşılamasını sağlayan "göbek bağı"nın düşme zamanı geldi. Evet, artık bebeğiniz kesin olarak özgürlüğünü ilan etmiş oldu. Şimdi kordonunu düşürürken de ona yardım etmeli ve sağlıklı bir göbeğe kavuşmasını sağlamalısınız.

Bebek, anne karnında geçirdiği süre boyunca, amnios sıvısı içinde hayati fonksiyonlarını gerçekleştirir. Sıvının içinde olduğu sürede, oksijen alıp karbondioksit atılımı, yani nefes alıp verme ve beslenme görevini, anne ile bebeği bağlayan göbek bağı kordonuyla sağlar. Başka bir deyişle göbek bağı, bebek ile plasenta dolaşımı arasındaki bağlılığı sağlamakla yükümlüdür.

4bfad535536cdce40092a4e689537f4a - Bebekte Göbek bağı düşerken...


Göbek bağının yapısı

Göbek bağı yapısal olarak, 2 atardamar ve 1 toplardamardan oluşur. Atardamar daha küçük olup yanlarda, toplardamar ise daha geniş ve ince duvarlı olup, göbek bağının ortasında yer alır. Damarların çevresi, Wharton Jeli denen yumuşak bir madde ile kaplıdır. Göbek bağının kalınlığı, genellikle jelin miktarına göre 0,8 ila 2 cm. arasında değişir. Uzunluğu ise 30-100 cm. arasında, ortalama 55 cm'dir. Atardamarlar, göbek toplardamarının etrafını spiral şeklinde sarar. Oksijenlenmiş kan, plasentadan bebeğe geçer ve karın duvarından girip karaciğer arkasında sonlanır. Oksijenini bırakmış kirli kan ise, bebeğin ana atardamarından geçerek, üst ve orta hypogastrik arterler yoluyla idrar torbasının üst yanlarından ilerleyerek, kanı plasentaya geri taşır. Doğumdan sonra bu damarlar küçülüp kapanarak fonksiyonunu kaybeder ve mesaneyi tutan uracus bağının içinde hayat boyu yer alırlar.

Kordonun duruşu

Normalde göbek bağı, bebeğin karın ön duvarında, kol ve bacakların yanındadır, ancak birçok olguda, kordonun bebeğin boynu ve bacakları etrafında olduğu görülür. Böyle olaylara tıpta, kordon prezantasyonu denir. Bu durum, genellikle bebeğin duruş anormalliklerinden fark edilir.

Kordonla ilgili sorunlar, 3 şekilde meydana gelir;

• Kordon sarkması,

• Kordonda düğüm varlığı,

• Kordonun boyun, gövde ve omuz etrafında dolanması.

Tekiz gebeliklerdeki bir olasılık olan, boynun etrafına kordon dolanmasıyla bebeğin kaybedilmesi, anne adaylarının korkularının aksine, çok sık rastlanan bir durum değildir. Kordon kazaları, her iki bebeğin tek amnion kesesini paylaştığı durumlardır. Böyle gebeliklerde kordon kazası oranı yaklaşık %30'dur. Boyun etrafında kordon olmasının tek başına önemli bir klinik anlamı yoktur. Hatta bu durumun aile ile paylaşılması gereksiz endişelere yol açabilir, ancak boynun etrafında kordon varlığı ile birlikte bebeğin hareketlerinde azalma, fetal kalp seslerinde bozulma veya bebeğin durumunu belirleyen testlerde olumsuz değişiklikler söz konusu olur ise, bu vakaların klinik anlamı vardır ve acil müdahale gerekebilir.

Kordonda fiziksel anormallikler

Kordon normalden uzun (>100 cm.) veya kısa (<30 cm.) olabilir. Kısa olması durumunda; plasentanın erken ayrılması, göbek kordonunda kanama, kopma meydana gelebilir. Uzun olduğu durumlarda ise, kordon dolanması olasılığı artar ve göbek kordonunda yalancı ya da gerçek düğüm görülebilir. Yalancı düğümler kordondan daha uzun olup, sarmal şeklinde ilerleyen damarların yaptığı kabarıklıklardır ve sorun oluşturmazlar. Kordondaki gerçek düğüm ise, bebeğin oksijensiz kalmasına ve hatta ölümüne yol açabilir. Kordon bağında en sık görülen damarsal anormallik, kordonun tek atardamar içermesidir. Doğumların yaklaşık %1'inde anormallik olarak tek arter bulunur. Bu küçük anormallik bebekte; kalp, mide, bağırsak veya idrar boşaltım sistemi bozukluklarını da beraberinde getirir. Doğum öncesi takiplerde, ultrasonografi dikkatle incelenirse, bu tür vakaların tanınması çok daha kolay olur.

Dr. Duygu Gür Ünal - Dr. Ebru Alper