Başarılı anne-baba çocuk ilişkisinin koşulları şöyle sıralanabilir:

1. Anne-babalar, öncelikle çocuklarını tanımalı ve onları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmelidirler. Kendi arzu ve tutkularına göre yönlendirme yapmaktan kaçınmalıdırlar.

2. Anne-babalar, çocuklarının kendi modelleri olmadığını, her çocuğun kendine özgü niteliklerle donanmış, ayrı bir birey olduğunu düşünerek kardeşleriyle ve diğer çocuklarla kıyaslama yoluna gitmemelidir.

3. Anne-babalar, çocuklarındaki güven duygusunu pekiştirmek için onları yapıcı ve etkin kılacak bir ortam hazırlamalıdırlar. Ancak bu ortamı hazırlarken, verecekleri görev ve sorumlulukların çocuğun yetenek ve kapasitelerini aşmamasına özen göstermelidirler.

4. Anne-babalar, çocuk için en önemli besinin sevgi ve sevecenlik olduğunu bilerek, çocuklarına yeterince ilgi, şefkat ve sevgi göstermelidirler.

5. Anne-babalar, çocuklarına uygun olan davranışları ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğretebilmeleri için gerek kendi aralarında, gerekse çocuklarına yönelttikleri davranışlarda dengeli, tutarlı ve kararlı olmalıdırlar.

6. Anne-babalar, soyut düzeyde uyarı yerine, somut düzeyde eylemi temel almalıdırlar.

7. Anne-babalar, çocuklarının kendi kendilerini yöneltmeleri yolunda başlattıkları girişimleri yaşının küçüklüğü gibi nedenlerle engellememelidirler.

8. Anne-babalar, özellikle disiplin konusunda görüş birliğinde olmaya ve çocuğun yanında tartışmamaya özen göstermelidirler.

9. Anne-babalar, oyunun çocuğun gelişim ve eğitimi için önemli olduğunun bilincinde olmalıdırlar. Çocuklarına oyun için gerekli ortam ve zaman ayırmalıdırlar.

10. Anne-babalar, güvenli bir çocuğa sahip olmak için, önce kendilerine, sonra birbirlerine ve çocuklarına güvenmeleri gerektiğini bilmelidirler.

11. Anne-babalar, çocuğa sanki her zaman anne-babası yanındaymış gibi kendini güvenli ve hiç yanında değillermiş gibi de özgür hissedeceği bir ortam hazırlamalıdırlar.

12. Anne-babalar önce kendi içlerinde barışık, huzurlu birer birey ve sağlıklı birer özdeşim modeli olmalıdırlar.

13. Anne-babalar, çocuğun kişiliğine saygı duyan, benlik saygısı üstün kişileri olmalıdırlar ki, çocuklarının da benlik saygısı üstün olabilsin.

14. Anne-babalar, çocuğu kendi kendini yöneten bir birey olarak yetiştirmek için gerekli psiko-sosyal ortamı hazırlamalıdırlar. Bunun için de aşırı koruyucu yaklaşımdan kaçınarak çocuğun kendini yöneten bir birey olmasına fırsat vermelidirler.


Kaynaklar:

Yavuzer, H. Çocuk Psikolojisi. Onbirinci Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1994.

Yavuzer, H. Ana-Baba ve Çocuk. Geliştirilmiş Sekizinci Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1995.

Yavuzer, H. “Yaygın Anne Baba Tutumları,” Ana-Baba Okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2001.