gecyastaannebabaolanlar - Geç Yaşta Anne Baba Olanların Çocukları Daha Zeki


Geç yaşta anne baba olanların çocukları daha zeki !
Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulda yapılan incelemede geç yaşta anne baba olanların çocuklarının zeka seviyesinin daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıktı.

İzmir Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Uzman Psikolojik Danışman Ahmet Bildiren üstün yetenekli çocukların zeka düzeylerinin ailelerin bazı değişkenlerine göre incelediklerini belirtti.

Anne ve babaların yaşları eğitim düzeyi ve çocukların kardeş sayısı değişkenlerinin çocukların zeka düzeylerine etkisini belirlemeyi amaçladıklarını ifade eden Bildiren incelemeye merkezin Temel Kabiliyet Testinde yeterli performansı göstermiş 11 ilçe ve 62 okuldan 2 ve 3. sınıfta olan 326 öğrencinin katıldığını söyledi. Ahmet Bildiren değişkenlerle ilgili bilgileri elde etmek amacıyla ''Veli Bilgi Formu'' dağıttıklarını ve bulguları analiz ettiklerini kaydederek şöyle devam etti:

''Biz kendi öğrencilerimiz arasında bir araştırma yaptık. Araştırmanın sonucunda örneklem grubundaki çocukların zeka seviyesinin anne ve baba yaşlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı saptandı. Anne yaşı 40-49 yaş arasında olan çocukların zeka seviyesinin anne yaşı 18-29 ve 30-39 yaş arasında olan çocukların zeka seviyesine göre baba yaşı 40-49 arası olan çocukların zeka seviyesinin baba yaşı 30-39 yaş arasında olan çocukların zeka seviyesine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.''

Anne ve babanın eğitimi de çocuğun zekasını etkiliyor

Ahmet Bildiren incelemede örneklem grubundaki çocukların zeka seviyesinin anne ve babanın eğitim düzeyine göre de farklılık gösterdiğini gördüklerini ifade etti.

Eğitim düzeyi yüksek anne ve babanın çocukların zeka seviyesinin daha yüksek olduğunun görüldüğünü belirten Bildiren ''Eğitim düzeyi lisansüstü ve lisan olan annenin çocuğunun zeka seviyesi anne eğitim düzeyi orta öğretim olan çocukların zeka seviyesine göre daha yüksek. Baba için de aynı sonuç geçerli'' diye konuştu.

Bildiren incelemenin sonuçlarını Eskişehir'de gerçekleştirilecek Üstün Yetenekli Çocuklar 2. Ulusal Kongresi'nde katılımcılarla paylaşacaklarını kaydetti.