Anne-babaların çocuklarında geliştirme isteği duydukları konulardan biri de onların yetenekleridir. Evde, dışarıda ya da arkadaşlarıyla oynarken çocuğun yaptıkları, bu konuda ipuçları vermektedir.


trans - Çocuğunuzun müzik yeteneğini nasıl keşfedebilirsiniz?
Doğuştan itibaren seslere verilen tepkiler, hareketler, 1-2 yaşından sonra müzik duyunca oynamalar, müziğe duyulan ilginin ilk işaretleridir.

Eğer çocuk anaokuluna gidiyorsa yeteneklerini ortaya koymak için daha uygun bir ortam bulmuş olur. Anaokulları temel olarak çocuğun beceri ve yeteneklerini geliştirmeye dönük etkinliklerin yapıldığı kurumlardır. Burada yapılan müzik çalışmalarına ilgi duyan çocuk özel gayretiyle dikkat çeker. Öğretmeni ile yapılacak görüşmelerde çocuğun etkin bir şekilde bu çalışmalara katılımı üzerinde durulmalıdır.

Bu şekilde hangi alanda daha yetenekli olduğu ortaya çıkacaktır. Oyun ortamında yapılan müzik etkinliklerinin çocuk için oyundan öteye bir anlam taşıması onun bu alanda daha iyi ve düzenli bir eğitime gereksinim duyduğunu da ortaya koyar. Sınıfta müzik yeteneği olduğu düşünülen çocuklardan oluşturulmuş grup çalışmalarıyla öğretmen, bu çocukların müziğe olan ilgi düzeyini ve yeteneğini daha sağlıklı ölçebilir. Ancak bu konuda öğretmen-veli işbirliği de önemlidir.

Çocuk, müziğe hangi yaşta başlamalı?

Çocuğun erken yaşlarda keşfedilen müzik yeteneğini geliştirmek, her anne-babanın başta gelen isteklerindendir. Ancak bu konuda doğru adımların atılması konusunda bazı tereddütler yaşanabilmektedir. Özellikle "hangi yaşın uygun olduğu" bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuğun müziğe olan ilgisinin müzik çalışmalarına başlanmasıyla eksilmeden devam etmesi çok önemlidir. Erken yaşta başlanan çalışmalarda ortaya çıkabilecek en büyük risk bu ilginin, müzik çalışmalarında karşılaşılabilecek zorluklar sonucunda azalması veya yokolmasıdır. Bu da, eğitimde "çocuğa görelik" ilkesinin önemini ortaya koymaktadır.

Çocuğun var olan ilgisi doğru değerlendirilmeli, doğru zamanda başlanmalıdır. Doğru zaman, çocuğun bilişsel ve fiziksel özelliklerinin uygun olduğu zamandır. Ancak onun müzik sevgisi çalışma ortamıyla da pekiştirilmeli, ilgisinin azalmasına neden olunmamalıdır. Doğru zamanda başlanıp uygun bir ortamda yapılamayan eğitim olumlu sonuca götürmeyebilir. Çocuğun keşfedilen müzik yeteneği, bir müzik öğretmeni ya da ders alabileceği bir müzik dersanesi bulmayı gerektirir. 4-6 yaşlarında ciddi bir müzik eğitimine başlanması düşünülebilir. Bu yaşlarda çocukların müziğe sağlam bir başlangıç yapmasını sağlayacak güçlü bir müzik hafızasına sahip oldukları ortaya konulmuştur. Öğretilecek çalgı keman, piyano veya org olabilir. Ancak, onun bunlardan hangisine ilgi duyduğunu, hangisini çalmaya fizik olarak uygun olduğunu, bir müzik öğretmeni saptayabilir.

Burada söz konusu olan sadece heves değil aynı zamanda uygunluk ve yatkınlıktır. Öğretmenin yapacağı çalışmalar sonucu bu konu netleştirilmelidir. Öğretimine karar verilen çalgı için, çocuğun hiçbir güçlükle karşılaşmayacağı düşünülemez elbette. Ancak bu güçlükler onun müzik sevgisi ve ilgisi diri tutularak, hiçbir zaman sıkıcılığa vardırılmadan giderilebilir. Çocuğun çalgı çalması özendirilmeli ancak çalgıdan soğumasına neden olacak aşırı beklentilerden uzak durulmalıdır. Gitar, flüt gibi çalgıların öğrenilmesi için ise fiziksel yeterlilik daha da önem kazanmaktadır. Bu nedenle yine çocuktan çocuğa değişmekle birlikte gitarda 8-9 yaşları, flütte ise 10-11 yaşları başlama yaşı olarak düşünülebilir. Çocuğun doğru eğitim almasına yönelik her şeyin yapılmasına rağmen bir süre sonra gerekli sabır ve çalışma azmini göstermemesi, çalgı çalma isteğinin geçici bir hevesten ibaret olduğunu ortaya koyar. Bu durum yadırganmamalı ve çocuk çalışmayı sürdürmeye zorlanmamalıdır.

Unutulmamalıdır ki çocuk ancak müziği sevdiği sürece başarabilir.

Müzik Öğretmeni
Hikmet Ekim