babya - Yeni Doğmuş Bebeği Yatırıp Kaldırmak

Bebeğinizi her zaman sırtüstü yatırın. Beklenmedik bebek ölümü tehlikesi, yüzükoyun yatışa göre çok daha azdır, tıkanıp boğulma tehlikesi de yoktur. Yan yatması da sırtüstü yatma ölçüsünde güvenli değildir, ama yüzükoyun yatmaya göre daha az tehlikelidir. Uyanık olduğu zamanlardaysa, biraz da yüzüstü yatması gereklidir.

1. Bebeğinizi kaldırmak için bir elinizi beline doğru kaydırın. Öteki elinizi de öbür yandan ensesine yerleştirin.
2. Tüm gövdesini destekleyecek ve başı arkaya düşmeyecek biçimde yavaşça kaldırın.
3. Başını dirsek içine ya da omzunuza güvenle desteklenecek biçimde dikkatlice yaslayın.

BEBEĞİ YATIRIRKEN

1. Bir elinizi başının altına, ensesine doğru koyun, öbür elinizi belini kavrayacak biçimde poposuna verleştirin. Böylece ağır ağır eğilin ve tüm vücudu yatağa değene dek onu bırakmayın.
2. Poposunun altındaki elinizi kaydırarak çekin. Bu elinizle bebeğin başını hafifçe kaldırıp başın altındaki öbür elinizi yavaşça kurtararak bebeğin başının yatağa sertçe çarpmasına izin vermeyin. Kollarınızı yavaşça çekerek doğrulun.

Yenidoğanın kolda taşınması

Başı dirseğinizin içine gelecek hiçimde, kollarını bacaklarını sarmalayarak tutarsanız bebeğiniz kendini güvende hisseder.

Yenidoğanın yüzüstü taşınması


Bebeğiniz yüzü yere bakacak, yanağı ve çenesi ise kolunuza dayalı olacak biçimde yüzüstü tutulmaktan hoşlanabilir.

Yenidoğanın omza dayalı taşınması

Bebeği omzunuza yaslayarak resimde görüldüğü gibi dik de tutabilirsiniz. Bir elinizi poposuna koyup ağırlığını taşıyın, öbür elinizle de başım destekleyin.

YAN YATAN BEBEĞİ KALDIRIRKEN

baby2j - Yeni Doğmuş Bebeği Yatırıp Kaldırmak

1. Portbebesinde uyurken en güvenli konum sırtüstü yatmasıdır. Uyanıkken yan yatıyorsa kaldırmak için bir elinizi başının altına, öbürünü poposunun altına kaydırın.
2. Başını destekleyip koruyarak bebeği kollarınıza alın.Yavaş ve özenle kaldırın.
3. Bebeği vücudunuza yaslayın, kolunuzu kaydırarak başının altına getirin.
4. Şimdi başı dirseğinizin içine yaslandığı için bebeğiniz kendini güvende hissedecektir.

YÜZÜKOYUN YATAN BEBEĞİ KALDIRIRKEN
baby3m - Yeni Doğmuş Bebeği Yatırıp Kaldırmak

Bebeğiniz yüzükoyun yatarken bir elinizi, kaldırırken çenesini tekleyecek biçimde göğsünün, öbür elinizi de poposunun altına yerleştirin.

Bebeği kendinize doğru çevirerek yavaşça kaldırın. Başını destekleyen kolunuzu öne doğru kaydırarak bebeği vücudunuza yaklaştırın.

Öbür elinizle poposunun altından, bacaklarına doğru tutarak güvenli bir biçimde kucaklayın.